Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Handicap og beskæftigelse

Handicap og beskæftigelse

Socialstyrelsen samler viden og information til virksomheder, kommuner og personer med handicap om specifikke handicapgruppers støttebehov og konkrete muligheder i arbejdslivet.

Få viden om tiltag og støttemuligheder, der gør et aktivt arbejdsliv muligt for mennesker med autisme, psykiske vanskeligheder, udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade og synshandicap. Kommuner og andre interesserede kan også få et indblik i de økonomiske potentialer i at iværksætte målrettede indsatser, der fremmer beskæftigelsen for personer med handicap.


Se de 10 spotfilm, der omhandler det at have en ansat med handicap - og at være ansat med et handicap. 

Få indblik i, hvordan forskellige indsatser, der har til formål at støtte mennesker med handicap i at opnå eller fastholde beskæftigelse eller uddannelse, påvirker den offentlige økonomi.