Forside > Tværgående områder > Efteruddannelse > Om efteruddannelse

Efteruddannelse

Socialstyrelsen tilbyder nye efter- og videreuddannelsestilbud på børne- og ungeområdet. Uddannelserne skal styrke sagsbehandlingen og kvaliteten på området.

Der er tale om en vifte af uddannelsestilbud, som har til formål at styrke sagsbehandlingen og kvaliteten i indsatsen overfor børn og unge med særlig behov for støtte og dermed skabe en bedre effekt for børnene og deres familier. Uddannelserne skal samlet bidrage til en stærkere vidensbasering af arbejdet på børne- og ungeområdet.

Børnekataloget

Børnekataloget henvender sig til kommunale ledere og sagsbehandlere, medarbejdere i de sociale tilbud samt frontpersonale i de almene tilbud, som arbejder med opsporing af udsatte børn og unge. Børnekataloget består af 32 nye kurser inden for sagsbehandling, metoder, indsatser og særlige målgrupper. Kurserne tilbydes som femdages praksiskurser med fokus på at træne anvendelsen af konkrete metoder og redskaber og som endagsvidenskurser med fokus på at højne deltagernes generelle vidensgrundlag. Børnekatalogets videnskurser koster 400 kr. pr. deltager, mens det er gratis at deltage på praksiskurserne. Læs om Børnekataloget her:

Børnekataloget

Diplomuddannelse

Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet henvender sig til myndighedssagsbehandlere, leverandører af sociale tilbud og medarbejdere i almenområdet, dvs. personer, der beskæftiger sig med børn og unge med behov for særlig støtte i henhold til servicelovens kapitel 11. Diplomuddannelsen tilbydes, som hidtil, som regionale hold. Derudover tilbydes uddannelsen som lokalt tilrettelagte forløb, der afholdes i kommunerne med afsæt i kommunernes egen praksis og organisering. Med Socialstyrelsens tilskud koster hele uddannelsen 15.000 kr. pr. deltager. Uddannelsen tager tre år på deltid. Der er et stærkt fokus på omsætning af viden fra uddannelsen til praksis. Læs mere om diplomuddannelsen her:

Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet

Master 

Master i udsatte børn og unge henvender sig til kommunale ledere, faglige konsulenter, erfarne sagsbehandlere og ledere og medarbejdere i de sociale tilbud, dvs. personer, der beskæftiger sig med børn og unge med behov for særlig støtte i henhold til servicelovens kapitel 11. Uddannelsen fokuserer på viden om udsatte børn og unge og på styring, faglig ledelse og udvikling. Med Socialstyrelsens tilskud koster hele masteruddannelsen nu 40.000 kr. pr. deltager. Uddannelsen tager to år på deltid. Læs mere masteruddannelsen her:

Masteruddannelsen i udsatte børn og unge

Om uddannelsesmidlerne

I regi af Social- og Indenrigsministeriet er der afsat 30 mio. kr. om året til efter– og videreuddannelse af ledere og medarbejdere på området for udsatte børn og unge. Midlerne fordeles af Socialstyrelsen og anvendes til kurser i Børnekataloget og til længerevarende uddannelsesforløb som Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Masteruddannelsen i udsatte børn og unge.

Sidst opdateret 16/10 2015