Forside > Tværgående områder > Magtanvendelse > Om magtanvendelse

Om magtanvendelse

Grundlaget for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige selvbestemmelsesret over for børn, unge og voksne er respekten for individets integritet, uanset den enkeltes alder, modenhed og psykiske funktionsevne.

Både holdningsmæssigt og retligt er udgangspunktet, at borgere, der modtager hjælp efter serviceloven, ligesom andre borgere, har en række grundlæggende rettigheder, der følger af Grundlov og internationale konventioner, for eksempel den europæiske menneskerettighedskonvention. Borgerne har således ret til bevægelsesfrihed, privatliv og personlig integritet.

I det daglige arbejde med en borger kan der imidlertid opstå situationer, hvor medarbejderne, der tager sig af borgeren, er nødt til at foretage handlinger, der er et indgreb i borgerens rettigheder.

Det kan være indgreb, der sker alene af hensyn til borgeren selv, f.eks. hvis en kvinde med demens blidt fastholdes i en badesituation: det kan også ske af hensyn til andre, f.eks. hvis en ung på et anbringelsessted føres til sit værelse fordi vedkommende udviser en adfærd, der er uforsvarlig.

Det er magtanvendelse, når borgeren ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes.

Socialstyrelsen står for formidlingen af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, både på børn og unge-området, og på voksenområdet.

Sidst opdateret 06/01 2016