Gå til indhold

Teknologistøtte og job

Her finder du viden om og eksempler på teknologi, der kan støtte mennesker med handicap i jobbet.

Teknologi kan være en afgørende støtte for mennesker med handicap med henblik på at varetage et job. Her finder du viden om teknologi, der understøtter, at en ansat med handicap er i beskæftigelse og løser arbejdsopgaver på lige fod med andre.

Der præsenteres teknologi, der kan støtte mennesker med henholdsvis erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, autisme, psykiske vanskeligheder og synshandicap i jobbet.

Indholdet er målrettet mennesker med handicap, arbejdspladser og kommunale sagsbehandlere i jobcentre og socialforvaltninger.

I nogle tilfælde kan teknologistøtte bevilliges som et hjælpemiddel. 

Læs mere om love og støtteordninger

Sidst opdateret 12/08 2021