Forside > Voksne > Vold i nære relationer

Vold i nære relationer

Vold i nære relationer er en betegnelse for fysisk og psykisk vold mellem familiemedlemmer, partnere eller ekspartnere og børn og forældre. Som fagperson støder du måske også på begrebet 'vold i familien', der betyder det samme.

Vold i nære relationer omfatter både de direkte og indirekte ofre for volden, f.eks. personer, der er vidne til volden. Begrebet 'Vold i nære relationer' er kønsneutralt, selv om flere kvinder end mænd bliver udsat for vold i nære relationer. Handleguides til forskellige grupper af fagpersoner fagpersoner, der møder familier med vold

Find oversigter over tilbud til børn, unge og voksne, der lever med vold i familien

Få konkrete værktøjer til at hjælpe familier der lever med vold

Ligestillingsafdelingen har udmeldt en ansøgningspulje om et ambulant tilbud med rådgivning og netværksgrupper rettet mod unge udsat for fysisk og psykisk vold fra en kæreste