Vold i nære relationer

Vold i nære relationer er en betegnelse for fysisk og psykisk vold mellem familiemedlemmer, partnere eller ekspartnere og børn og forældre. Som fagperson støder du måske også på begrebet 'vold i familien', der betyder det samme.

Vold i nære relationer omfatter både de direkte og indirekte ofre for volden, f.eks. personer, der er vidne til volden. Begrebet 'Vold i nære relationer' er kønsneutralt, selv om flere kvinder end mænd bliver udsat for vold i nære relationer. 

På Socialstyrelsens side Overgreb kan du finde mere viden om vold og seksuelle overgreb mod børn samt om indsatser, der skal beskytte børn mod overgreb.