Gå til indhold

Love og støtteordninger

Her kan du læse korte beskrivelser af centrale love og ordninger vedrørende handicap og beskæftigelse.

Dansk lovgivning rummer en række regler og ordninger, der skal understøtte beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked for mennesker med handicap. 

Forbud mod forskelsbehandling

Der er en central bestemmelse på arbejdsmarkedet om, at der gælder regler om forbud mod forskelsbehandling. Disse regler skal sikre mennesker med handicap adgang til arbejdsmarkedet på lige fod med andre borgere.

Handicapkompenserende ordninger mv.

Oversigten præsenterer både ordninger specifikt rettet mod mennesker med handicap, for eksempel muligheden for at få personlig assistance, samt centrale tilbud og muligheder i beskæftigelseslovgivningen, der er rettet mod en bred gruppe af ledige. Det drejer sig blandt andet om mulighederne for at komme i virksomhedspraktik eller at få bevilliget revalidering eller fleksjob.

Fælles for disse ordninger og tilbud er, at de kan have stor betydning for at hjælpe mennesker med handicap til at komme i job.

Her finder du en grupperet inddeling af indholdet. Ordningerne fremgår også enkeltvis af menuen til venstre. 

Forbud mod forskelsbehandling  

Forløb rettet mod beskæftigelse eller uddannelse

Kompensation og støttemuligheder

Støttet og beskyttet beskæftigelse

Videnspersoner i jobcentrene 

Sidst opdateret 12/08 2021