Carousel
Dine rettigheder som anbragt barn eller ung
Carousel
Hvad er lovende praksis på socialområdet?
Carousel
Ledige stillinger i Socialstyrelsen
Nyheder
30/05 2017
10 veje til at styrke empowerment for personer med handicap
Socialstyrelsen udgiver en ny pjece om indsatser, der kan styrke den enkeltes tro på sig selv og sin egen handlekraft. Indsatserne er målrettet mennesker med funktionsnedsættelser, fx angst, udviklingshæmning eller synshandicap.
29/05 2017
Konference om virksomme metoder på voksenområdet
Få viden om aktuelle, virksomme metoder og hør om styrelsens nye udviklings- og investeringsprogram. Socialstyrelsen afholder konference om voksenområdet 30. august. Sæt X i kalenderen nu!
23/05 2017
Inspirationsmøde om en tidligere forebyggende indsats
Du kan stadig nå det: Hør om arbejdet med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge ved vores inspirationsmøde i Aarhus d. 12. juni.
22/05 2017
Vær med til at afprøve overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere
Socialstyrelsen er på vej med en ansøgningspulje om udvikling og afprøvning af overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark. Der afholdes et informationsmøde 1. juni i Odense. Alle interesserede er velkomne.
Flere nyheder

Om Socialstyrelsens viden
Redskaber til udvikling af viden, evidens og dokumentation


Vidensportalen
Vidensportalen - aktuelt bedste viden
Nu om både børn, unge, voksne og handicap

Ikon for viden


Sociale begreber
Definitioner på begreber på det sociale område


Metoder på voksen- og handicapområdet
Særligt veldokumenterede metoder til borgere med funktionsnedsættelser eller sociale problemer


Metoder på børn- og ungeområdet
Særligt veldokumenterede metoder på området udsatte børn og unge


 

Søg i Socialstyrelsens mange udgivelser.

Tegn abonnement på Socialstyrelsens nyhedsbrev 

Få overblik over Socialstyrelsens ansøgningspuljer

Socialtilsyn - information og håndbog til tilsynsførende

Se Socialstyrelsens mange projekter og initiativer

Rådgivning til fagfolk og borgere om socialområdet og specialundervisning    

Se evt. ledige stillinger og tilmeld dig vores jobagent

Socialstyrelsens udbud og annonceringer

Koordination og planlægning af højt specialiserede indsatser og tilbud