Carousel
Skal du til ICS- og DUBU-superbrugerseminar?
Carousel
Kender du SØM - Den Socialøkonomiske Investeringsmodel?
Carousel
HUSK: Konference 21. oktober om indsatser på voksenområdet
Nyheder
10/10 2019
Udbud: Udvikling og evaluering af metoden MOVE til gruppebehandling
MOVE skal beskrives og evalueres som metode til gruppebehandling i den sociale ambulante stofmisbrugsbehandling af unge. Socialstyrelsen genudbyder opgaven. Tilbudsfrist: 20. november 2019.
09/10 2019
Møde i kommunikationsnetværket: Persondataforordningen og etik
Persondataforordningen og etik er omdrejningspunktet for årets kommunikationsnetværksmøde på hjælpemiddelområdet den 14. november 2019. Der er også workshops, hvor vi går helt tæt på praksis og stiller skarpt på PODD-tavler, hverdagens teknologier og en ny brug af videooptagelser i en pædagogisk kontekst. Dagen henvender sig til fagfolk.
09/10 2019
Inspirationsmøde: Børn og unges hverdagsliv i en tidlig og forebyggende indsats
Et godt hverdagsliv er afgørende for at styrke børn og unges trivsel, mestringsevne og relationer. Det sætter vi fokus på ved et inspirationsmøde den 9. december, hvor vi også skal høre VIVE fortælle om en række kommuners arbejde med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats.
08/10 2019
Budgetøkonomisk potentiale i indsatserne Cool Kids og KEEP
Socialstyrelsen har offentliggjort to økonomiske analyser af indsatserne Cool Kids og KEEP. Beregningerne - som er lavet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) - viser, at der et budgetøkonomisk potentiale ved at investere i de to indsatser på børneområdet.
Flere nyheder

Viden i fokus:

Udvikling af socialpsykiatrien
MålskiveAntallet af borgere med psykiske vanskeligheder stiger kraftigt, og det udfordrer socialpsykiatrien. Socialstyrelsen etablerer derfor et nyt udgående indsatsteam, der tilbyder rådgivning og udvikling i tæt samarbejde med det enkelte tilbud. Der tages afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Se det nye tema om socialpsykiatrien.

Misbrugsbehandling med MOVE
Undersøgelser viser, at MOVE er en af de mest lovende metoder til behandling af rusmiddelbrug hos unge. Cirka halvdelen bliver stoffrie. Se temaet om unge og rusmidler.


Om Socialstyrelsens viden
Redskaber til udvikling af viden, evidens og dokumentation


Evalueringer
Se evalueringer af Socialstyrelsens projekter mv.


SØM
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel.
Et værktøj til at beregne budgetøkonomiske konsekvenser over tid ved at investere i vidensbaserede sociale indsatser.


Vidensportalen
Vidensportalen - aktuelt bedste viden om handicap og udsatte børn, unge og voksne


Metoder på voksenområdet (UIP)
Udviklings- og investeringsprogrammet
Se støttemulighederne


Metoder på børne- og ungeområdet (UIP)
Udviklings- og investeringsprogrammet
Se støttemulighederne


Få overblik over Socialstyrelsens ansøgningspuljer

Tegn abonnement på et af Socialstyrelsens nyhedsbreve.

Se evt. ledige stillinger og tilmeld dig vores jobagent

Socialstyrelsens udbud og annonceringer

Koordination og planlægning af højt specialiserede indsatser og tilbud

Socialtilsyn - information og håndbog til tilsynsførende

Se Socialstyrelsens mange projekter og initiativer

Rådgivning til fagfolk og borgere om socialområdet og specialundervisning