Gå til indhold

Forside

Carousel
10-årsplan for den samlede psykiatri
Carousel
Ny platform om handicap og beskæftigelse
Carousel
VISO opretter mail-hotline til Ukraine-spørgsmål
Nyheder
17/05 2022
Ny vidensindsamling om brugen af adoption som social indsats
Hvordan udvikler adopterede børn og unge sig sammenlignet med jævnaldrende, der er vokset op i andre former for anbringelser? Hvilke faktorer har betydning for stabilitet i adoptioner? Det er nogle af de spørgsmål, der tages op i en ny udgivelse.
15/05 2022
Udbud: Samfundskampagne om de mest udsatte børn og unge
Der skal gennemføres en samfundskampagne, som skal motivere borgere til at tage aktivt del i de mest udsatte børn og unges liv som aflastnings-, venskabs-, pleje- eller adoptivfamilie. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Frist for ansøgning til prækvalifikation: 8. juni 2022. Tilbudsfrist: 19. august 2022.
12/05 2022
Hvordan hjælper vi særligt sårbare mennesker med misbrug?
Hvad ved vi om målgruppen af borgere med både misbrug, psykiske vanskeligheder og sociale problemer? Og hvilke tilgange og metoder er egnede til udredning og støtte? Kom til gå hjem-møde 14. juni i Aarhus eller 16. juni i Esbjerg og få input til arbejdet med målgruppen.
12/05 2022
Se ekspertfilm fra konferencen om senfølger efter seksuelle overgreb
Voksne, som har været udsat for overgreb i barn- eller ungdommen, kan lide af alvorlige følgevirkninger som PTSD, angst og selvskadende adfærd. Du kan nu se fire små film, hvor hovedoplægsholderne fra den velbesøgte konference 21. april 2022 deler de vigtigste pointer om, hvordan vi som fagprofessionelle kan hjælpe disse borgere.
Flere nyheder

Nyt og styrket socialtilsyn
Lovgivningen og Socialstyrelsens rolle


Hjemløshed / Housing First
Regeringsudspillet, rådgivning og materialer


Handicap og beskæftigelse
Viden, redskaber og støttemuligheder


Om Socialstyrelsens viden
Redskaber til udvikling af viden, evidens og dokumentation


Evalueringer
Se evalueringer af Socialstyrelsens projekter mv.


Udviklings- og Investeringsprogrammet
Vil I arbejde med virksomme sociale indsatser? Se støttemulighederne


SØM
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel.
Et værktøj til at beregne budgetøkonomiske konsekvenser over tid ved at investere i vidensbaserede sociale indsatser


Vidensportalen
Aktuelt bedste viden om handicap og udsatte børn, unge og voksne


Corona
Håndtering på social- og ældreområdet af coronavirus


Viden om hjælpemidler omfatter tværfaglig og teknologisk indsigt. Læs mere her.

Tegn abonnement på et af Socialstyrelsens nyhedsbreve.

Se evt. ledige stillinger og tilmeld dig vores jobagent

Socialstyrelsens udbud og annonceringer

Koordination og planlægning af højt specialiserede indsatser og tilbud

Håndbog og anden understøttelse til de fem kommunale socialtilsyn

Se Socialstyrelsens mange projekter og initiativer

Rådgivning til fagfolk og borgere om socialområdet og specialundervisning