Gå til indhold

Forside

Carousel
10-årsplan for den samlede psykiatri
Carousel
Ny platform om handicap og beskæftigelse
Carousel
Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev
Nyheder
27/01 2022
Høring om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde
Er I bekymret for en uhensigtsmæssig afspecialisering på jeres område? Socialstyrelsen afholder hvert år en skriftlig høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Årets høring foregår i perioden 27. januar til 24. februar 2022.
27/01 2022
Syv anbefalinger for kvalitet på botilbud
Hvordan kan mennesker med psykiske vanskeligheder hjælpes til at leve et godt liv og indfri deres ønsker, håb og drømme? Det sætter Socialstyrelsen fokus på i en ny udgivelse med syv anbefalinger til, hvordan man kan styrke kvaliteten på botilbud i socialpsykiatrien.
27/01 2022
Housing First for Unge sætter fokus på forebyggelse af hjemløshed
Unge i hjemløshed kan være svære at få øje på. En ny indsatsmodel bidrager til et øget samarbejde om opsporing, så kommunerne lykkes med at hjælpe de unge både tidligere og mere målrettet, end det ellers ville være muligt. Det viser en ny evaluering. Der er dog også udfordringer – bl.a. med at skaffe boliger tidligt i forløbet.
20/01 2022
Ny samarbejdsmodel styrker plejeforældres kompetencer og reducerer stress
VIVE har evalueret en samarbejdsmodel, som bringer specialiseret viden fra døgninstitutioner i spil i plejefamilier. Plejefamilierne oplever, at deres kompetencer er blevet styrket, og nogle oplever også mindre stress og mere tilfredshed i rollen som plejeforældre.
Flere nyheder

Om Socialstyrelsens viden
Redskaber til udvikling af viden, evidens og dokumentation


Handicap og beskæftigelse
Viden, redskaber og støttemuligheder


Hjemløshed / Housing First
Regeringsudspillet, rådgivning og materialer


Corona
Håndtering på social- og ældreområdet af coronavirus


Evalueringer
Se evalueringer af Socialstyrelsens projekter mv.


Udviklings- og Investeringsprogrammet
Vil I arbejde med virksomme sociale indsatser?
Se støttemulighederne


SØM
Den Socialøkonomiske Investeringsmodel.
Et værktøj til at beregne budgetøkonomiske konsekvenser over tid ved at investere i vidensbaserede sociale indsatser.


Vidensportalen
Aktuelt bedste viden om handicap og udsatte børn, unge og voksne


Viden om hjælpemidler omfatter tværfaglig og teknologisk indsigt. Læs mere her.

Tegn abonnement på et af Socialstyrelsens nyhedsbreve.

Se evt. ledige stillinger og tilmeld dig vores jobagent

Socialstyrelsens udbud og annonceringer

Koordination og planlægning af højt specialiserede indsatser og tilbud

Socialtilsyn - information og håndbog til tilsynsførende

Se Socialstyrelsens mange projekter og initiativer

Rådgivning til fagfolk og borgere om socialområdet og specialundervisning