Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Begrebsbasen > Sociale begreber i anvendelse

Sociale begreber i anvendelse

De definerede begreber i Socialstyrelsens begrebsbase indgår i forskellige dataproducerende, it-understøttende systemer og metoder på det sociale område.

Når begreberne indgår i it-understøttelser, kan det være som terminologisk fundament for udviklingen af en datamodel eller mere synligt i brugergrænsefladen, for eksempel i struktureringen af en menu baseret på klassifikationer eller vejledningstekster. 

Hvor anvendes begreberne?

De definerede begreber anvendes i dataproducerende, it-understøttende systemer og metoder, der alle har det sociale område som genstandsfelt. Nedenfor kan du læse mere om udvalgte systemer og metoder, hvor begreberne anvendes.

Fold alle teksterne ud eller ind

Tilbudsportalen

Webbaseret indberetningsløsning og søgeportal baseret på definerede kernebegreber for social indsats, tilbud, ydelse og målgruppe.

Begreberne er centrale for at få et systematiseret indblik i den indsats, der leveres på det sociale område.

Gå til Tilbudsportalen 

Voksenudredningsmetoden (VUM)

Voksenudredningsmetoden, der er en metode til sagsbehandling på området for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder og sociale problemer, er bygget op omkring en række fælles begreber på området. Begreberne indgår både i datamodellen og i brugergrænsefladen i kraft af klassificerede begreber. En del af disse begreber er klassificeret i samarbejde med KL's projekt Fælles Faglige Begreber.

Læs mere om Voksenudredningsmetoden 

Læs mere om Fælles Faglige Begreber (åbner eksternt link)

Sagsbehandling på børn- og ungeområdet

Begreberne vedrørende sagsbehandling på børn- og ungeområdet er en videreudvikling af oprindelige ICS-begreber med henblik på digitalisering af området for udsatte børn og unge, herunder udviklingen af fællesoffentlige standarder for informationsudveksling af myndigheds- og sagsbehandlingsrelaterede emner på udsatte børn og ungeområdet (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge, DUBU).

Begreberne indgår i sagsbehandlingsmetoden Integrated Children's Sytem (ICS) og Værktøj til udredning og handleplan på børnehandicapområdet.

Læs mere om ICS

Læs mere om værktøj til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Sidst opdateret 25/09 2020