Unge og rusmidler

Danske unge har et relativt højt forbrug af rusmidler sammenlignet med unge i resten af EU. Men hvornår er der tale om et eksperimenterende forbrug, og hvornår er der tale om et behandlingskrævende misbrug? Og hvordan hjælpes unge med rusmiddelproblemer bedst?