Forside > Handicap > Synshandicap

Synshandicap

Synshandicap dækker over blindhed og stærk svagsynethed. Det er en fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at se. Synshandicap kan medføre udfordringer i forbindelse med bl.a. kommunikation, fysisk tilgængelighed, uddannelse og arbejdsliv.

Udmeldingen vedrører det mest specialiserede specialundervisningsområde for målgruppen børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 0-17 år.

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.