Gå til indhold
Forside > Handicap > Synshandicap

Synshandicap

Synshandicap dækker over blindhed og stærk svagsynethed. Det er en fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at se. Synshandicap kan medføre udfordringer i forbindelse med bl.a. kommunikation, fysisk tilgængelighed, uddannelse og arbejdsliv.

Forløbsbeskrivelsen indeholder anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

VISO yder faglig rådgivning til borgere og fagfolk på det mest specialiserede område.