Gå til indhold

Mennesker med autisme i job

Autisme kan påvirke funktionsevnen på forskellige måder. Alligevel vil det ofte være sådan, at mennesker med autisme kan bidrage med både faglige kompetencer og arbejdserfaring.

Autisme skyldes en anderledes udvikling af hjernen, der kaldes en neurologisk udviklingsforstyrrelse. Forstyrrelsen påvirker mennesket i alt, hvad dette menneske tænker, siger og gør. Autisme påvirker funktionsevnen gennem hele livetMange af de udfordringer, som mennesker med autisme oplever, kan der kompenseres for.

Mennesker med autisme har ressourcer, og mange kan udfylde job i virksomheder. De rette vilkår kan skabes i et tæt samarbejde mellem virksomheden, medarbejderen og andre aktører. Viden og erfaringer med at tilrettelægge job, der passer til den enkelte medarbejders ressourcer og udfordringer, er vigtigt. Arbejdspladser får værdi af de kompetencer, som medarbejderne bringer med.  

Se filmen om Nikolaus, der har autisme og arbejder hos NGI Hygienic Components. 

Håndteringen af en reduceret forestillingsevne

Nogle mennesker med autisme kan have svært ved at indgå i sociale relationer på samme måde som andre. Mennesker med autisme har typisk nedsat forestillingsevne. Det kan betyde, at det kan være svært at forestille sig, hvordan andre mennesker tænker og reagerer. 

En hjælp for personen selv og for kollegerne kan for eksempel være at sætte tydelige rammer for, hvornår og hvordan man for eksempel holder pauser og frokost, hilser på kolleger og indgår i sociale sammenhænge.

Information og viden om autisme kan også være hjælpsomt for kollegerne for at kunne forstå og samarbejde med kollegaen med autisme.  

Håndtering af reducerede kommunikative evner

Nogle mennesker med autisme kan have svært ved at kommunikere. Ikke fordi de mangler et sprog, men fordi de kan have svært ved at forstå meningen med, hvad der bliver sagt. 

Nogle kan have svært ved at koble konteksten for en samtale sammen med, hvad der egentlig bliver kommunikeret, hvilket gør forståelsen vanskelig. 

Læs mere om teknologistøtte til at kommunikere  

Fare for overbelastning – struktur er en hjælp

Nogle mennesker med autisme kan desuden have svært ved at give udtryk for overbelastning i en arbejdssammenhæng. Det kan medføre opbygning af stress og angst.

Nogle mennesker med autisme vil have gavn af at få hjælp til at strukturere arbejdsdagen og arbejdsopgaverne, så det er gennemskueligt, hvad der skal ske, og hvilke forventninger der er til arbejdets udførelse og resultat. 

Læs mere om teknologistøtte til at planlægge og skabe overblik 

Håndtering af et behov for forudsigelighed 

Mennesker med autisme kan godt lære nye ting. De fleste har det bedst med forudsigelighed og rutiner. Nogle mennesker med autisme har derfor ofte gavn af at specialisere sig til at varetage bestemte arbejdsopgaver.

På en arbejdsplads betyder det, at det kan være en hjælp at opbygge en fast struktur omkring denne kollega samt skærme kollegaen mod uforudsete krav og hændelser.  

For nogle mennesker med autisme vil det være en hjælp, hvis arbejdsdagen har en klar rytme med for eksempel en angivelse af de præcise arbejdsopgaver i løbet af bestemte tidspunkter på arbejdsdagen. 

Der er teknologi til dagstruktur, som en ansat med autisme kan bruge til at få et overblik over arbejdsdagen/-ugen. Teknologien kan også guide i at løse arbejdsopgaver trin for trin. Den type teknologi kan også understøtte god kommunikation mellem den ansatte med autisme, kolleger og leder.

Læs mere om teknologistøtte til at indgå på arbejdspladsen, og få trin-for-trin støtte til at løse arbejdsopgaver.

Se filmen om Trine, der har autisme og arbejder hos Special Minds.

  

Ikon af arbejdsplads  Ikon af kommune
Opmærksomhedspunkter til 
arbejdsplads og kommune 

  • Autisme opleves forskelligt og mere eller mindre intensivt. Deraf kommer betegnelsen autismespektrumforstyrrelse. 
  • Mennesker med autisme trives ofte bedre med at specialisere sig fremfor at varetage mange forskellige opgaver. 
  • Mennesker med autisme trives med struktur og forudsigelighed
  • Mennesker med autisme kan opleve sociale relationer som svære. 
  • Mennesker med autisme kan både gennemføre uddannelser og varetage et job. 
Sidst opdateret 21/12 2021