Gå til indhold

Ressourcer og behov

Viden om det særlige ved bestemte funktionsnedsættelser er en vigtig forudsætning for at tilpasse støtten til den enkeltes behov.

Det fremmer det gode jobmatch mellem virksomheden og personen med handicap, at der er grundigt kendskab til personens kompetencer, handicap og behov. 

Generel viden om forskellige funktionsnedsættelser og de behov, der typisk ses i forbindelse hermed, kan der læses mere om via links i den røde boks

Viden om den enkelte persons behov for støtte for at kunne udfolde sit potentiale bedst muligt i et job vil altid bero på en individuel dialog og vurdering.

Generel viden om hvad, der fremmer beskæftigelse hos mennesker med forskellige handicap, peger på, at 

  1. Et vigtigt skridt mod ansættelse er, at virksomheder og mennesker med handicap går i åben dialog med hinanden om mulighederne for ansættelse. 
  2. Det er vigtigt at kende til de støttemuligheder, der findes, som kan understøtte ansættelse og fastholdelse af mennesker med handicap på det almindelige arbejdsmarked.  

Se filmen, hvor forskellige arbejdsgivere fortæller om deres forestillinger om mennesker med handicap. 

Sidst opdateret 09/12 2021