Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Hjælpemiddelområdet > Lovgivning og bevilling

Lovgivning og bevilling

Hjælpemiddelområdet omfattes af flere lovgivningsområder. Hjælpemidler bevilges efter bestemmelser på social-, sundheds-, beskæftigelses- samt skole- og uddannelsesområdet. Lovgivning på tilgængelighedsområdet regulerer bl.a. krav vedrørende adgang til services, bygninger og det offentlige rum.

Ét af grundprincipperne i dansk handicappolitik kaldes sektoransvarlighedsprincippet. På hjælpemiddelområdet medfører princippet, at den sektor, hvor behovet for et hjælpemiddel opstår, skal bevilge og finansiere hjælpemidlet. Hjælpemidler bevilges derfor efter forskellige bestemmelser på social-, sundheds-, beskæftigelses- samt skole- og uddannelsesområdet.

Lovgivning på tilgængelighedsområdet regulerer krav bl.a. vedrørende design, udformning, adgangsforhold og adgang til hjælpemidler i bygninger og det offentlige rum.

 

I henhold til serviceloven bevilger kommuner hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med en varigt nedsat funktionsevne. Desuden bevilges støtte til køb eller indretning af bil og boligindretning.

Hjælpemidler bevilges og tildeles af kommunen eller regionen i henhold til sundhedslovgivningen, i forbindelse med udrednings- og behandlingsforløb.

Det påhviler arbejdsgiveren, i henhold til lovning på beskæftigelsesområdet, at sørge for hjælpemidler og tilgængelighed, hvis behovet opstår i forbindelse med udførelse af arbejde.

Hvis behovet for hjælpemidler eller tilgængelighed opstår i forbindelse med skole eller uddannelse, sker bevilling i henhold til lovgivning på skole- eller uddannelsesområdet.

Bestemmelser og retningslinjer vedrørende tilgængelighed findes i tilknytning til lovgivning om bebyggelse, trafik og færdsel samt webtilgængelighed.