Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Corona > Strategier mod ensomhed

Strategier mod ensomhed

Hvordan kan vi imødegå ensomhed under corona? De fire partnerskaber, der blev nedsat af Folketinget i foråret 2020, har udarbejdet strategier til at bekæmpe ensomhed på social- og ældreområdet.

I foråret 2020 besluttede Folketinget at etablere fire partnerskaber,  som under hele genåbningen af samfundet skal medvirke til at skabe tryghed og modvirke ensomhed, sårbarhed og mental mistrivsel på social- og ældreområdet.

Som led i denne indsats fik partnerskaberne hver især til opgave at udforme en strategi mod ensomhed blandt hhv. udsatte børn og unge, udsatte voksne, mennesker med handicap og ældre.

Strategierne er udarbejdet i oktober 2020 og afleveret til social- og indenrigsministeren og Folketingets socialordførere.

Efter aftale med Social- og Indenrigsministeriet og partnerskaberne stilles strategierne til rådighed her på portalen:

Partnerskaberne bidrager også alle til portalens idebank.

Sidst opdateret 18/03 2022