ADHD

ADHD kan have stor indvirkning på menneskers muligheder for at fungere i hverdagslivet, og det kan have betydning for ens udvikling, sundhed og sociale relationer.

Den måde en person bliver mødt af omgivelserne spiller også en væsentlig rolle for hvordan den enkelte oplever vanskelighederne. ADHD er derfor ikke kun et anliggende for personen selv, men har også betydning for familien, netværket og for samfundet som helhed.

Det er derfor vigtigt, at ADHD undersøges og forstås nuanceret og belyses fra både sociale, sundhedsfaglige, psykologiske og pædagogiske perspektiver.