Gå til indhold

Idebank

Få inspiration i idebanken til konkrete indsatser for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med corona-situationen. Bidragene kommer fra en lang række aktører på social- og ældreområdet.
Handicap   |   Landsdækkende

Fasthold fællesskabet - få en digital samtaleven

Corona har ført til større ensomhed og selvisolation for mange mennesker med gigt. Som en løsning på det har Gigtforeningen etableret Digitale Venner – en samtaletjeneste mellem mennesker med gigt.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer
Handicap   |   Landsdækkende

Ingen skal være alene med epilepsi

Mange mennesker med epilepsi oplever mere ensomhed og isolation under corona. Epilepsiforeningen har derfor igangsat en række opsøgende indsatser for yde hjælp til medlemmerne og støtte trivsel, tryghed og nye netværk.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Opsøgende indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer, Rådgivning og støtte
Udsatte børn og unge   |   Midtjylland

Trygge fællesskaber for ensomme unge

Tilbud om en indledende samtale med en koordinator om ensomhed, mulighed for at deltage i online fællesskabsaktiviteter, ugentlige gåture, tilbud om at få en frivillig samtaleven eller blive matchet i en venskabsordning.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte, Kulturelle og sociale arrangementer, Motion og natur
Udsatte børn og unge   |   Landsdækkende

Red Barnets rådgivning SletDet

Mange børn og unge er meget alene digitalt, særligt i forbindelse med corona-nedlukningen. Red Barnets rådgivning SletDet tilbyder hjælp til børn og unge, der er blevet krænket på nettet.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Handicap   |   Landsdækkende

SUMH Aktiv Online

Et online socialt fællesskab organiseret af SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Formålet er at bekæmpe ensomhed og isolation blandt unge.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer
Udsatte voksne, Handicap, Ældre   |   Landsdækkende

Digitalt ”besøg” til alle danskere

SnakSammen er et landsdækkende digitalt tilbud igangsat af Røde Kors i samarbejde med Boblberg. Her kan brugere booke en samtale med en frivillig i det tidsrum og det omfang, som passer til dem. Herefter sættes en samtale i stand, der kan handle om alt fra fælles interesser til den udfordrende hverdag.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte voksne   |   Landsdækkende

Det digitale værested

”Det digitale værested” er oprettet og drevet af Landsforeningen af VæreSteder som konsekvens af nedlukningen af værestederne i forlængelse af COVID-19-krisen. Erfaringerne peger på, at det digitale kan og måske bør spille en langt større rolle i det sociale arbejde end det hidtil har været tilfældet - også efter pandemien.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre, Handicap, Udsatte voksne   |   Landsdækkende

Sådan oplever du kultur i din stue

Ældresagen har lavet en samlet oversigt over kulturelle oplevelser, som du kan få derhjemme. Alle tilbuddene er gratis.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Udsatte børn og unge, Udsatte voksne, Handicap   |   Landsdækkende

Børn som pårørende

Systematisk opsporing af børn som pårørende samt målrettet rådgivning til forældre og fagpersoner.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte, Opsøgende indsatser
Udsatte børn og unge, Udsatte voksne   |   Landsdækkende

Familieven på afstand

"Frivillig familieven på afstand" er et landsdækkende initiativ igangsat af Røde Kors under coronaepidemien. Frivillige familievenner tilbyder støtte i form af telefonsamtaler eller gåture til familier i en udsat position. Indsatsen er en videreudvikling af "Frivillige familievenner", hvor man mødes fysisk.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte, Digitale og telefoniske indsatser
Viser 1-10 af 63. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7