Gå til indhold

FAQ

Find spørgsmål og svar om sårbare og udsatte grupper i relation til situationen med coronavirus.

Socialstyrelsens betjener en hotline, der kan kontaktes om spørgsmål og problemstillinger, der kan opstå på socialområdet i forbindelse med  coronavirus.

Vi har - på baggrund af blandt andet erfaringerne fra hotlinen - samlet nogle spørgsmål og svar vedr. børn og unge, udsatte voksne og handicapområdet, som skønnes at have en bredere relevans.

I forhold til ældreområdet henvises til Sundhedsstyrelsens FAQ til plejesektoren mv.:

Se også Sundhedsstyrelsens generelle FAQ om coronavirus/COVID-19

Social- og Indenrigsministeriets modtager løbende spørgsmål og har etableret en fyldig FAQ, som der også henvises til:

Se Social- og Indenrigsministeriets FAQ om coronavirus

 

 

Sidst opdateret 18/12 2020