Gå til indhold

Teknologistøtte til at indgå på arbejdspladsen

Dette er en guide til, hvordan teknologi kan hjælpe medarbejdere med handicap med at indgå i fællesskaber på arbejdspladsen. Det kan både handle om teknologistøtte til, hvordan man er sammen med kolleger og ledere, eller om hvordan man lærer at gennemføre helt konkrete arbejdsopgaver på arbejdspladsen.

Som ansat med handicap er man en del af arbejdspladsen. Man indgår i de almindelige arbejdsgange og situationer på arbejdspladsen lige som de øvrige medarbejdere.

For nogle ansatte med handicap kan netop det, der anses som ”helt almindeligt” på en arbejdsplads, være svært. Det kan for eksempel handle om at lære at udføre bestemte opgaver eller bruge specifikke redskaber (maskiner, computerprogrammer og lignende) på en bestemt måde, eller det kan handle om, hvordan man er sammen på arbejdspladsen.

Det er situationer, som betyder rigtig meget for at trives på en arbejdsplads – både for den ansatte med handicap og for de kolleger og ledere, som man er i kontakt med hver dag.

Teknologi kan støtte ansatte med handicap i at være trygge i de situationer, som er helt naturlige som en del af hverdagen på arbejdspladsen – både når det handler om arbejdsgange og arbejdsopgaver, og når det handler om sociale relationer.

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvordan kan teknologi støtte i forhold til at indgå på arbejdspladsen?

Støtte til at lære specifikke arbejdsopgaver
Nogle ansatte med handicap har brug for gentagelser og repetition for at blive tryg ved at udføre specifikke arbejdsopgaver – for eksempel at bruge en bestemt maskine på den rigtige måde, at løse en opgave i den rigtige rækkefølge eller at logge på en computer korrekt hver gang.

Der er forskellige teknologiske produkter, der kan understøtte den ansatte i sådanne situationer – ved for eksempel at give en introduktion til en arbejdsopgave, som den ansatte kan genbesøge efter behov, eller via trin-for-trin guidning.

Med denne type teknologisk støtte bliver eventuel usikkerhed omkring specifikke arbejdsopgaver mindre, og både den ansatte med handicap og arbejdspladsen kan være tryg ved, at opgaverne udføres korrekt.

Find inspiration til teknologistøtte til at lære specifikke arbejdsopgaver på hmi-basen.dk

Støtte til at indgå i sociale sammenhænge på arbejdspladsen
For nogle ansatte med handicap kan det være svært at indgå i sociale sammenhænge på arbejdspladsen. Det at være sammen med kolleger og ledere til for eksempel sommerfester, til den daglige frokost i kantinen eller til MUS-samtaler, kan skabe stor usikkerhed hos nogle mennesker med handicap.

Forskellige teknologiske produkter kan være med til at forebygge denne usikkerhed, for eksempel ved at “træne” at være i situationer på arbejdspladsen, som risikerer at skabe usikkerhed, på forhånd.

Andre teknologiske produkter understøtter etablering og vedligeholdelse af gode sociale relationer på arbejdspladsen – for eksempel virtual reality-træning i at interagere med kolleger, kunder eller samarbejdspartnere.

Hvordan får teknologi størst værdi på arbejdspladsen?

For at have størst værdi har den kontekst på arbejdspladsen, som teknologien benyttes i, stor betydning.

Læs mere om fire centrale elementer, der er afgørende for, at teknologi til at støtte planlægning og overblik fungerer godt og får maksimal værdi på arbejdspladsen.

Centrale elementer - teknologistøtte

Hvad er den gode proces for at bruge teknologi som støtte på arbejdspladsen?

Der kan være mange forskellige mennesker eller instanser involveret, når en borger med handicap gerne vil bruge teknologi som støtte til at være en del af arbejdspladsen.

Få et visuelt indblik i, hvordan en god proces kan se ud.

Teknologistøtte til at indgå på arbejdspladsen - en brugerrejse

Sidst opdateret 12/08 2021