Forside > VISO

VISO

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

VISO yder gratis rådgivning og udredning til fagfolk, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring

VISO yder gratis rådgivning til dig som borger fra nogle af landets dygtigste specialister

Få rådgivning til at styrke den socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen

VISO udgiver nyt inspirationskatalog om, hvad der er god praksis og virksomme metoder i arbejdet med unge med autisme som er socialt isoleret.