VISO

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

VISO yder gratis rådgivning til fagfolk, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring. VISO rådgiver også borgere.  

Få rådgivning af VISO i sager, hvor der overvejes adoption uden samtykke