Gå til indhold
Forside > Nyheder

Nyheder

Her kan du søge i alle Socialstyrelsens nyheder.
14/11 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Skoleindsats for inklusion af børn med udadreagerende adfærd

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje om videreudvikling af en skoleindsats for 9-14- årige børn med voldsom eller aggressiv adfærd. Der er fokus på forløb for både klassen og forældre. Ansøgningsfrist: 1. december 2022 kl. 12:00.

10/11 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Tidlig opsporing af mistrivsel hos skolebørn

Socialstyrelsen har genudmeldt en ansøgningspulje til videreudvikling af en model, der skal hjælpe børn i mistrivsel. Modellen har fokus på tidlig opsporing af børnene og handleveje for det pædagogiske personale. Ansøgningsfrist: 1. december 2022 kl. 12:00.

27/10 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Kompetenceudvikling på opholdssteder og døgninstitutioner

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal højne kvaliteten på døgninstitutioner og opholdssteder via kompetenceudvikling af medarbejderne. Ansøgningspuljen udmøntes løbende efter først til mølle-princippet med endelig frist den 1. december 2022 kl. 12:00.

25/10 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Støtte til borgere i hjemløshed og risiko for hjemløshed

Der er udmeldt en ansøgningspulje til fremme af social integration af mennesker, der er truet af fattigdom eller social udstødelse, herunder de socialt dårligst stillede. Ansøgningsfrist: 8. december 2022.

04/10 2022

Temadag: Inddragelse af børn og unge med handicap i egen sag

Hvad er de typiske udfordringer, når børn og unge med funktionsnedsættelser skal inddrages i deres egen sag – og hvordan kan man imødegå dem i praksis? Det sætter vi fokus på den 23. november i Roskilde og den 28. november i Århus. Vær med en af dagene og få nye greb til at understøtte inddragelse af barnets perspektiv.

04/10 2022

Målgruppevurdering på børnehandicapområdet

Få viden og inspiration til, hvordan man kan arbejde med vurderinger af børns funktionsnedsættelser. Vær med enten den 28. november eller den 12. december 2022, når taskforcen på handicapområdet inviterer til en virtuel temadag, hvor vi går i dybden med den gode målgruppevurdering.

03/10 2022

Ny håndbog om senfølger efter seksuelle overgreb

Angst. Social isolation. Problemer med rusmidler. Følgevirkningerne af seksuelle overgreb i barn- og ungdommen kan have mange udtryk. Socialstyrelsen lancerer nu en håndbog om, hvordan man kan hjælpe og støtte voksne, der kæmper med senfølger efter seksuelle overgreb.

03/10 2022

Socialstyrelsen udsender to centrale udmeldinger til kommunerne

Der skal være højt specialiserede indsatser tilgængelige for børn og unge med hhv. en alvorlig synsnedsættelse og et varigt høretab. Socialstyrelsen har netop udsendt to såkaldte centrale udmeldinger til kommunerne for at undersøge, om der er en tilstrækkelig koordinering af punktskrift- og tegnsprogsindsatser.

30/09 2022 | Ansøgningspuljer

Frivilligcentre kan nu søge om at komme på finansloven

Der er udmeldt en ansøgningsrunde til optag på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG). Ansøgningsfrist: 11. november 2022 kl. 12:00.

30/09 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger

Der er udmeldt en ansøgningspulje til efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge. Ansøgningsfrist: 4. november 2022 kl. 12.00.

Viser 1-10 af 1390. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 139
Sidst opdateret 10/03 2022