Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Sagsbehandling - handicap og udsatte voksne > Overgang til voksenlivet for unge med handicap

Planlægning af overgangen til voksenlivet for unge med handicap

1. januar 2021 trådte en ny lovbestemmelse i kraft om den gode overgang til voksenlivet for unge med handicap. Se inspirationsmaterialet og videooplæggene om forberedelsen af overgangen, som er lavet i forbindelse med lovændringen.

Folketinget har vedtaget ny lovgivning, som trådte i kraft i 1. januar 2021, om den gode overgang til voksenlivet for unge med handicap. 

Kommunerne er allerede i dag forpligtet til at sikre en god overgang til voksenlivet for unge med handicap, men med en ny ændring i serviceloven bliver kommunerne pålagt at begynde at forberede overgangen, når den unge fylder 16 år.

Serviceloven på retsinformation.dk  

I den forbindelse har Socialstyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale til kommunerne, som giver forslag til, hvordan overgangen kan tilrettelægges på en måde, som understøtter et tværgående og helhedsorienteret samarbejde og en god dialog med den unge og dennes forældre.

Derudover er der udarbejdet fire videooplæg, som også giver inspiration til tilrettelæggelsen af overgangen. Du kan se oplæggene her på siden - husk at godkende cookies, da siden ellers ikke loader korrekt.

Inspirationsmaterialet ”Overgangen til voksenlivet for unge med handicap”

Intro til temaoplæggene v/ Socialstyrelsen

Intro til inspirationsmaterialet v/ Socialstyrelsen

Litteraturgennemgang v/ Metodecentret

Inddragelse v/ Socialstyrelsen

Organisering og god praksis v/ VISO

Sidst opdateret 10/03 2021