Gå til indhold
Forside > Handicap > Autisme

Autisme

Autisme er en samlet betegnelse for en bred gruppe af beslægtede vanskeligheder. Følgerne af autisme kan mildnes væsentligt gennem en tidlig indsats.

Autisme er en udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved en anderledes, og ofte forsinket, udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt en gentagelsespræget adfærd, som forekommer i forskellige grader og former, inden for områder som: socialt samspil, kommunikation, forestillingsevne, adfærd og interesser.
Autisme indvirker således på personens interesseområder, personlighedsudvikling og livssituation – i det hele taget på de situationer og sammenhænge, som mennesker med autisme befinder sig i.

 

Børn med autisme har et højere skolefravær end andre børn, og derfor er det vigtigt med tidlig opsporing af tegn på mistrivsel og en tidlig indsats.

Mennesker med anoreksi har oftere autisme, end personer i den generelle befolkning. Læs om årsager her. 

Vanskeligheder, som piger og kvinder med autisme har, er ikke umiddelbart anderledes end drenge og mænds, men de bliver opfattet anderledes.

Socialstyrelsens vidensnotat om autisme giver en kort oversigt over den aktuelle viden om sociale indsatser til mennesker med autisme.