Sjældne handicap

Sjældne handicap forårsages oftest af medfødte, komplekse sygdomme. I Danmark defineres et handicap som sjældent, når der ligger en genetisk betinget og hyppigt arvelig sygdom til grund, som er konstateret hos færre end 1.000 personer her i landet.

Vidensnotatet retter sig især mod forvaltning, kommunale mellemledere, skoleledelse og PPR, der arbejder med at planlægge og udvikle den undervisnings-/specialundervisningsmæssige og sociale indsats  for målgruppen.

Socialstyrelsen arrangerer i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, det nordiske netværk Rarelink og Nordisk Ministerråd den fjerde nordiske konference om sjældne handicap. Konferencen løber af stablen d. 19. - 20. september 2016