Forside > Tværgående områder > Sagsbehandling - handicap og udsatte voksne

Sagsbehandling - handicap og udsatte voksne

Socialstyrelsen arbejder med flere initiativer, der skal sikre kvaliteten af sagsbehandlingen på hele handicapområdet (børn og voksne) og for udsatte voksne.

VUM er et sagsbehandlingsredskab, der har fokus på at understøtte en systematisk udredning af borgerens behov og på at tilrettelægge en effektiv sagsbehandlingsproces.

Taskforcen rådgiver kommunerne på handicapområdet. Formålet med taskforcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Værktøjerne støtter kommunerne i at styrke systematikken og sikrer en helhedsorienteret sagsbehandlingen for børn og unge med funktionsnedsættelse. 

Projektet Den koordinerende sagsbehandler på handicapområdet har haft til formål at udvikle en model for, hvorledes kommunerne bedre kan organisere og koordinere deres indsats over for personer med handicap.