Forside > Tværgående områder > Sagsbehandling voksne og handicap

Sagsbehandling voksne og handicap

Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ofte behov for og krav på vejledning og rådgivning om de kompenserende ordninger og de støttemuligheder, kommunen kan tilbyde. Socialstyrelsen arbejder med flere initiativer, der skal sikre kvaliteten og borgerens retsmæssige sikkerhed i sagsbehandlingen.

VUM er et sagsbehandlingsredskab, der har fokus på at understøtte en systematisk udredning af borgerens behov og på at tilrettelægge en effektiv sagsbehandlingsproces.

Task Forcen rådgiver kommunerne på handicapområdet. Formålet med Task Forcen er at støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Værktøjerne støtter kommunerne i at styrke systematikken og sikrer en helhedsorienteret sagsbehandlingen for børn og unge med funktionsnedsættelse. 

Projektet Den koordinerende sagsbehandler på handicapområdet har haft til formål at udvikle en model for, hvorledes kommunerne bedre kan organisere og koordinere deres indsats over for personer med handicap.