Gå til indhold

Mennesker med erhvervet hjerneskade i job

En erhvervet hjerneskade påvirker funktionsevnen. I et job kan en ansat med erhvervet hjerneskade dog stadig bidrage med både faglige kompetencer og arbejdserfaring.

En erhvervet hjerneskade indtræffer ofte i voksenlivet ved en hjerneblødning/blodprop i hjernen eller ved en ulykke. Derfor har langt hovedparten af mennesker med en erhvervet hjerneskade som udgangspunkt en fuldført uddannelse og arbejdsmarkedserfaring.  

Mange vil være i beskæftigelse, når de får hjerneskaden. Derfor drejer beskæftigelse sig i nogle tilfælde om at få hjælp til at blive fastholdt i sit eksisterende job (eventuelt i en anderledes funktion) og i andre tilfælde om at finde ny beskæftigelse.  

Der følger for de fleste mennesker nogle udfordringer med hjerneskaden, som kan være kognitive og fysiske vanskelighederUdfordringerne håndteres blandt andet i et tæt samarbejde med arbejdspladsen. 

Håndtering af nedsat førlighed

Mennesker med en erhvervet hjerneskade kan opleve varierende grader af lammelse, der påvirker førligheden for eksempel arme og benDet fysiske handicap kan medføre behov for støtte til transport til og fra arbejdspladsen og til at komme rundt på arbejdspladsen 

Tilgængeligheden på arbejdspladsen kan forbedres, så det er lettere at være i arbejdspladsens fysiske rammer. For eksempel kan en ergoterapeut gennemgå og hjælpe med tilpasning af indretningen på arbejdspladsen, så den passer til medarbejderens funktionsevne og behov. 

Håndtering af reduceret taleevne

Nogle mennesker med en erhvervet hjerneskade oplever problemer med at tale. En nedsat evne til at tale kan give udfordringer i forhold til at udføre nogle arbejdsopgaver.

Et menneske med en reduceret taleevne kan opleve, at dialogen med kolleger og ledere bliver besværlig. Her kan brug af kommunikationsteknologi, såsom apps til at skrive og højtlæse tekst, bidrage til at kompensere for den nedsatte evne til at tale. 

Omlægning af arbejdsopgaver kan være en anden vej at gå for at fastholde den ansatte.  

Håndtering af påvirket syn

Nogle mennesker med en erhvervet hjerneskade oplever, at synet bliver påvirket. Det resulterer i for eksempel begrænset synsfelt, vanskeligheder ved at genkende ting, nedsat dybdesyn m.m.

Et nedsat syn kan give udfordringer i forhold til adgangen til arbejdspladsen og i forhold til at kunne komme rundt på arbejdspladsen. Påvirkninger af synet kan også give udfordringer i forhold til at løse arbejdsopgaver, der for eksempel kræver læsning og skrivning.  

Tilpasningen af arbejdspladsen, så der kompenseres for udfordringerne med synet, kan for eksempel ske ved, at en ergoterapeut gennemgår og tilpasser indretningen af arbejdsopgaverneHer kan inddragelse af kommunikations-teknologi, såsom højtlæsning, tekstforstørrelse og bedre kontrastfarver til computere og smartphones, bidrage til at kompensere for det påvirkede syn. 

Læs mere om teknologistøtte til at kommunikere 

Håndtering af nedsat kognitiv funktionsevne 

Eerhvervet hjerneskade kan betyde, at mennesker får nedsat deres kognitive funktionsevneDet kan vise sig ved for eksempel manglende overblik, besvær med mange bolde i luften og udtrætning.

Udfordringer, der er knyttet til menneskers kognitive funktionsevne, kan imødekommes, for eksempel ved en gennemgang af arbejdsopgaver, hvor opgaver med høj kompleksitet frasorteres eller tilrettelægges i mindre ”bidder. 

Gennemgangen kan også betyde færre arbejdsopgaver, en klar struktur på arbejdsdagen, færre daglige arbejdstimer og længere pauser i løbet af en arbejdsdag.  

Det er også muligt at inddrage teknologi – for eksempel til visuelt at give overblik over arbejdsdagen, planlægge, hvornår arbejdsopgaverne skal løses, samt guide i, hvordan de løsesDen type teknologi er et enkelt værktøj, der hjælper med at kompensere for den nedsatte kognitive funktionsevne. 

Læs mere om teknologistøtte til at planlægge og skabe overblik 

Håndtering af perioder med svingende humør

Humøret kan påvirkes af eerhvervet hjerneskade. Nogle mennesker oplever i perioder svingende humør, og i få tilfælde kan de udvikle en egentlig depression.

Et svingende humør kan påvirke familie og venner, men også kollegerne på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at både personen med den erhvervede hjerneskade og kollegerne taler åbent om humørsvingningerne og taler om, hvordan kollegerne bedst kan forstå sammenhængen og støtte op om den enkelte, når humøret svinger.  

Se filmen om Anita, der har fået en erhvervet hjerneskade og arbejder på Halsnæs Lilleskole.

Ikon af arbejdsplads  Ikon af kommune
O
pmærksomhedspunkter til arbejdsplads og kommune

  • De fleste mennesker med en erhvervet hjerneskade vil have både en uddannelse og  arbejdsmarkedserfaring og dermed ressourcer at tilbyde arbejdspladsen. 
  • De fleste vil som regel have haft et helt almindeligt liv, før skaden opstår. 
  • Oplevelsen og følgerne af en hjerneskade er forskellige fra menneske til menneske.
  • Følgerne af en erhvervet hjerneskade er ikke stationære. Nogle følger kan forsvinde helt, mens andre med tiden kan forværres. 
Sidst opdateret 12/08 2021