Målgruppen for projektet er borgere, der sælger sex, og som ønsker en forandring i deres livssituation. I projektet blev metoden CTI afprøvet.

Er du fagperson og i kontakt med borgere, som er i prostitution eller prostitutionslignende relationer? Kontakt os, hvis du har brug for rådgivning.

Få viden om prostitutionens omfang og former. Du kan også læse om risici og den relevante lovgivning.