Kompetencecenter Prostitution tilbyder anonym rådgivning til alle, der sælger sex i Danmark.

I projektet blev CTI-metoden afprøvet for borgere, som solgte sex, og som ønskede en forandring i deres livssituation.

Er du fagperson og i kontakt med borgere, som er i prostitution eller prostitutionslignende relationer? Kontakt os, hvis du har brug for rådgivning.

Få viden om prostitutionens omfang og former. Du kan også læse om risici og den relevante lovgivning.