Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder kan have store konsekvenser for den enkeltes trivsel og muligheder for at mestre eget liv bl.a. i forhold til sociale relationer, beskæftigelse og uddannelse, sundhed og hverdagsliv.

Mange danskere oplever at få psykiske vanskeligheder ind på livet. Psykiske vanskeligheder kan optræde i mange grader.  Sværhedsgraden har, sammen med eventuelle andre problemstillinger i borgerens liv og livssituation, betydning for, hvilken indsats eller støtte der er behov for. Nogle får støtte via netværk, mens andre får brug for en socialfaglig indsats. Forskning viser, at mange kan komme sig helt eller delvist.

Notatet giver indblik i viden om recovery og dertil relaterede sociale indsatser

Recovery og psykosocial rehabilitering - 2 væsentlige begreber om processen, at komme sig 

Indsatsteam understøtter implementering og forankring af de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder