Forside > Handicap > Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder kan have store konsekvenser for den enkeltes trivsel og muligheder for at mestre eget liv bl.a. i forhold til sociale relationer, beskæftigelse og uddannelse, sundhed og hverdagsliv.

Mange mennesker oplever at få psykiske vanskeligheder ind på livet. Psykiske vanskeligheder kan optræde i mange grader.  Sværhedsgraden har, sammen med eventuelle andre problemstillinger i borgerens liv og livssituation, betydning for, hvilken indsats eller støtte der er behov for. Nogle får støtte via netværk, mens andre har brug for en socialfaglig indsats. Forskning viser, at mange kan komme sig helt eller delvist.

I kan få støtte til at implementere de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud m.v.

Recovery og psykosocial rehabilitering - to væsentlige begreber i processen at komme sig.

Notatet giver indblik i den viden, vi har om recovery og sociale indsatser med fokus på recovery.

Se vores udgivelser om psykiske vanskeligheder og indsatser for målgruppen