Gå til indhold
Forside > Voksne

Voksne

Civilsamfund

Et velfungerende civil- og velfærdssamfund kræver ikke blot en stærk privat og offentlig sektor, men også en stærk og engageret frivillig sektor.

Hjemløshed

At leve i hjemløshed handler ikke blot om at mangle en bolig. Det falder ofte sammen med en lang række andre problemstillinger. Problemstillinger, som kan gøre det vanskeligt at skaffe sig en bolig og/ eller kunne klare at opholde sig i egen bolig

Center mod Menneskehandel

Center mod Menneskehandel varetager de nationale indsatser målrettet ofre for menneskehandel.

Prostitution

Prostitution er et socialt problem og en del borgere i prostitution har brug for sociale tilbud, mens de er i prostitution og hvis de ønsker at forlade prostitution. De fleste, der sælger sex, skjuler det for familie og venner og det kan være svært at opsøge råd og vejledning. Både mænd og kvinder sælger sex, men det er primært mænd, der køber sex.

Psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder kan have store konsekvenser for den enkeltes trivsel og muligheder for at mestre eget liv bl.a. i forhold til sociale relationer, beskæftigelse og uddannelse, sundhed og hverdagsliv.

Senfølger af seksuelle overgreb

Senfølger efter seksuelle overgreb er psykiske og sociale problemer, der viser sig i voksenlivet som følge af overgreb begået i barndommen.

Stof- og alkoholmisbrug

Kommunerne skal sørge for en række tilbud til borgere med stof- og/eller alkoholmisbrug. På disse sider finder du informationer og inspiration til dette arbejde.

Vold i nære relationer

Vold i nære relationer er en betegnelse for fysisk og psykisk vold mellem familiemedlemmer, partnere eller ekspartnere og børn og forældre. Begrebet 'vold i familien' dækker over det samme.

Udsatte grønlændere

Der bor ca. 15.000 grønlændere i Danmark. Et relativt stort mindretal har forskellige sociale problemer, fx alkoholproblemer eller hjemløshed. Nogle oplever stigmatisering.

Corona

Portal om coronavirus i relation til social- og ældreområdet

Sidst opdateret 29/08 2019