Gå til indhold

Offentlig praksis

Som offentligt praksisfelt knytter hjælpemiddelområdet sig til handicappolitiske principper og lovgivning på området. Desuden er praksisfeltet præget af organisationshistoriske, lokale og kulturelle traditioner, som skaber kommunale og regionale forskelle i forvaltningen og opgaveløsningen.

På følgende undersider kan du læse mere om Ankestyrelsens, kommunernes og regionernes praksis.

Ankestyrelsen fastlægger og kortlægger praksis på hjælpemiddelområdet ved udgivelse af principmeddelelser, praksisundersøgelser samt praksisnotater.

I den kommunale praksis er hjælpemiddelområdet oftest forankret under forskellige forvaltningsområder. Læs mere og se et eksempel på en organisering i en fiktiv kommune.

Den logistiske og praktiske hjælpemiddelhåndtering i det offentlige foregår på hjælpemiddeldepoter. Læs mere om forskellige driftsmodeller og depoternes driftsopgaver.

Det offentlige indgår indkøbsaftaler med hjælpemiddelleverandører på forskellige produktområder. Læs mere om udbudslovgivning, brugerinddragelse, indkøbssamarbejder samt hjælpemiddelfaglige kravspecifikationer.