Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Magtanvendelse

Magtanvendelse

Det er magtanvendelse, når en borger ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes.

Der gælder forskellige regler for disse målgrupper: 

Få en introduktion til reglerne om magtanvendelse og inspiration til, hvordan magtanvendelse kan forebygges.

Et nyt initiativ tilbyder støtte, i form af et rejsehold, som kan gennemføre rådgivnings- og kompetenceforløb med botilbud og forvaltninger.

Find skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelse på voksenområdet samt skemaer til registrering og indberetning af indgreb over for domfældte med udviklingshæmning.

Fagpersoner kan benytte undervisningsmaterialet om brugen af magt. De fire moduler giver mulighed for at tilegne sig viden og reflektere over egen praksis.

Alle former for brug af magt skal registreres og indberettes. Læs mere om lovgivningen om magtanvendelse. 

Den faglige tilgang i det socialpædagogiske arbejde er væsentlig i forhold til at undgå magtanvendelse overfor borgere med udviklingshæmning.