Forside > Tværgående områder > Magtanvendelse

Magtanvendelse

Det er magtanvendelse, når en borger ikke frivilligt medvirker til foranstaltningen. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes.

Indberetningen skal ske til:

  • Borgerens handlekommune
  • Kommunal eller regional driftsherre
  • Det sociale tilsyn, der fører tilsyn med tilbuddet (gælder alene sociale tilbud).

Skemaer til indberetning af magtanvendelse skal udfyldes og sendes ind. 

Socialstyrelsen har udarbejdet flere udgivelser om magtanvendelse inden for alle områder.