Gå til indhold

Idebank

Få inspiration i idebanken til konkrete indsatser for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med corona-situationen. Bidragene kommer fra en lang række aktører på social- og ældreområdet.
Udsatte børn og unge   |   Midtjylland

Trygge fællesskaber for ensomme unge

Tilbud om en indledende samtale med en koordinator om ensomhed, mulighed for at deltage i online fællesskabsaktiviteter, ugentlige gåture, tilbud om at få en frivillig samtaleven eller blive matchet i en venskabsordning.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte, Kulturelle og sociale arrangementer, Motion og natur
Udsatte børn og unge   |   Landsdækkende

Red Barnets rådgivning SletDet

Mange børn og unge er meget alene digitalt, særligt i forbindelse med corona-nedlukningen. Red Barnets rådgivning SletDet tilbyder hjælp til børn og unge, der er blevet krænket på nettet.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Handicap   |   Landsdækkende

SUMH Aktiv Online

Et online socialt fællesskab organiseret af SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Formålet er at bekæmpe ensomhed og isolation blandt unge.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer
Udsatte voksne, Handicap, Ældre   |   Landsdækkende

Digitalt ”besøg” til alle danskere

SnakSammen er et landsdækkende digitalt tilbud igangsat af Røde Kors i samarbejde med Boblberg. Her kan brugere booke en samtale med en frivillig i det tidsrum og det omfang, som passer til dem. Herefter sættes en samtale i stand, der kan handle om alt fra fælles interesser til den udfordrende hverdag.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte voksne   |   Landsdækkende

Det digitale værested

”Det digitale værested” er oprettet og drevet af Landsforeningen af VæreSteder som konsekvens af nedlukningen af værestederne i forlængelse af COVID-19-krisen. Erfaringerne peger på, at det digitale kan og måske bør spille en langt større rolle i det sociale arbejde end det hidtil har været tilfældet - også efter pandemien.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer
Ældre, Handicap, Udsatte voksne   |   Landsdækkende

Sådan oplever du kultur i din stue

Ældresagen har lavet en samlet oversigt over kulturelle oplevelser, som du kan få derhjemme. Alle tilbuddene er gratis.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Udsatte børn og unge, Udsatte voksne, Handicap   |   Landsdækkende

Børn som pårørende

Systematisk opsporing af børn som pårørende samt målrettet rådgivning til forældre og fagpersoner.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte, Opsøgende indsatser
Udsatte børn og unge, Udsatte voksne   |   Landsdækkende

Familieven på afstand

"Frivillig familieven på afstand" er et landsdækkende initiativ igangsat af Røde Kors under coronaepidemien. Frivillige familievenner tilbyder støtte i form af telefonsamtaler eller gåture til familier i en udsat position. Indsatsen er en videreudvikling af "Frivillige familievenner", hvor man mødes fysisk.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte, Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte børn og unge   |   Landsdækkende

BørneTelefonens Hjemmerådgivning

Da Danmark lukkede ned, stod BørneTelefonen klar med hjemmerådgivning, så børn, unge og forældre også kunne få hjælp under corona. Erfaringerne har været så positive, at hjemmerådgivningen er fortsat under genåbningen.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte
Udsatte børn og unge, Udsatte voksne, Handicap   |   Landsdækkende

Unge som pårørende

Formålet er at skabe et rum for unge, der er vokset op i hjem med psykisk sygdom – til at dele erfaringer samt via psykoedukation og temaer blive bevidste om, hvordan de bedst kan leve deres eget voksenliv trods forældrenes psykiske sygdom
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Udsatte børn og unge, Udsatte voksne   |   Landsdækkende

Krea-pakker til tryghedsskabende samtaler

Frivillige kan gøre en stor forskel for udsatte og ensomme børn og forældre, når de kender hinanden og har en tillidsfuld relation. Red Barnets frivillige holder tryghedsskabende samtaler med familierne ved hjælp af fysiske krea-pakker.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte, Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte børn og unge   |   Landsdækkende

Gode råd til frivillige

Partnerskabet for udsatte børn og unge har udarbejdet gode råd til frivillige, der møder børn og unge under COVID-19.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Udsatte børn og unge   |   Sjælland

Rap får unge til at holde afstand

En corona-rap fremført af Klumben og Raske Penge er ét af flere initiativer til at få udsatte unge til at tage coronavirus alvorligt, fortæller leder af Ungehuset i Rønne. Her arbejder socialpædagoger intenst med at bevare relationen under isolation.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Opsøgende indsatser, Rådgivning og støtte
Udsatte børn og unge   |   Sjælland

Julemærkehjem: Vi skal vise børnene at vi er her

Facebookopslag med opskrifter, dansevideoer, inspiration til morgenløb – og tæt telefonisk kontakt har været med til at styrke samarbejdet omkring børnene på Liljeborg Julemærkehjem under coronalukningen. Nu er hjemmet åbnet igen for de yngste børn.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Indsatser på sociale tilbud og plejecentre, Motion og natur
Udsatte børn og unge   |   Landsdækkende

Uddeling af mad- og aktivitetskasser

Uddeling af mad- og aktivitetspakker til udsatte børnefamilier, som er særligt udfordrede på grund af coronakrisen, så de føler sig set og hjulpet igennem en svær tid. Mad- og aktivitetskasserne blev afleveret på familiernes dørtrin, og havde udover den konkrete hjælp, det sigte at vise familierne, at vi er der for dem, når samfundet lukker ned – og når det lukker op igen.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Rådgivning og støtte
Udsatte voksne   |   Syddanmark, Nordjylland, Midtjylland, Hovedstaden

Nødundervisning på daghøjskoler

Læs om eksempler på nødundervisning på daghøjskoler. Enkelte steder er det kun i begrænset omfang på grund af deltagernes forudsætninger og/eller indholdets karakter. På alle hold er der dog oftest daglig omsorgs- og støttekontakt via tlf. og internet.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte voksne   |   Sjælland, Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark

Akut Social Drive Out

Under coronakrisen har KFUMs Sociale Arbejde etableret et mobilt café-koncept. Med base i 15 steder i landet køres der ud til i alt 180 små lokalsamfund i landets yderområder. Kernen i indsatsen er nærvær og omsorg. Her deles mad, tøj og aktivitetspakker ud, og der er mulighed for rådgivning, støtte og brobygning.
Aktivitetstype: Opsøgende indsatser, Rådgivning og støtte
Udsatte voksne, Ældre, Handicap   |   Landsdækkende

Information om corona på mange sprog

Nogle beboere i almene boliger har haft vanskeligt ved til fulde at forstå myndighedernes udmeldinger om covid-19. Danmarks Almene Boliger (BL) iværksatte derfor en række initiativer for at tilvejebringe og distribuere materiale på de forskellige mange sprog, der tales i landet.
Aktivitetstype: Opsøgende indsatser, Digitale og telefoniske indsatser
Udsatte voksne

Opsøgende og udgående arbejde

Værestederne i Blå Kors har landet over været mere opsøgende og udgående for at møde brugere, der ikke har kunnet i værestederne under nedlukningen. Det har givet nye erfaringer, der også kan bruges under genåbningen.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Opsøgende indsatser, Kulturelle og sociale arrangementer
Udsatte voksne   |   Landsdækkende

E-fodbold og Møde med en bold

I corona-perioden har OMBOLD løbende tilpasset fodboldaktiviteter, så der skabes fællesskab samtidig med at alle gældende retningslinjer overholdes. Det har bl.a. resulteret i en ugentlig e-fodbold-turnering og fysiske møder med en bold, hvor fysisk afstand reduceres.
Aktivitetstype: Motion og natur, Kulturelle og sociale arrangementer
Handicap   |   Landsdækkende

Tidsfordriv i hjemmet

Flere oplever under COVID-19 at måtte holde sig hjemme og ikke kunne deltage i vanlige aktiviteter og socialt samvær. Dansk Blindesamfund giver råd til, hvordan deres medlemmer kan få aktivitet og samvær ind i hverdagen.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Handicap   |   Landsdækkende

Opringning til 7.000

I en tid, hvor størstedelen af Danmark var lukket ned, lå konsulenterne i Dansk Blindesamfund ikke på den lade side. De havde derimod travlt med at ringe til samtlige 7.000 medlemmer for at lægge øre til deres bekymringer og sikre, at de fik den nødvendige støtte og hjælp
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte, Opsøgende indsatser
Handicap   |   Hovedstaden

Coronalinje på dansk tegnsprog

Coronavirus er i nyhederne overalt, men det kan være svært for døve at følge med og få information på dansk tegnsprog. Danske Døves Landsforening og CFD Rådgivning etablerede derfor et samarbejde med Røde Kors og åbnede en coronalinje på dansk tegnsprog.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Rådgivning og støtte
Handicap   |   Landsdækkende

Online Naturfællesskab – få inspiration til gode oplevelser i naturen

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) har under COVID-19 startet et online naturfællesskab. Her kan unge med fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser dele viden på sociale medier om tilgængelige naturruter og aktiviteter rundt om i Danmark.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser, Motion og natur
Handicap   |   Landsdækkende

Lyd på lokalaviser

Dansk Blindesamfund og Nota arbejder på at forsyne alle blinde og stærkt svagsynede med deres lokale ugeavis som lyd - og i samme øjeblik, som den lander i postkassen hos den almindelige læserskare. Løsningen forventes lanceret 3. december 2020, der er International Handicapdag.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Handicap, Ældre   |   Landsdækkende

Gode råd til pårørende

Det er ikke let at være pårørende til et familiemedlem, som er i særlig risiko for at blive alvorligt syg, hvis vedkommende bliver smittet med coronavirus. Få inspiration og gode råd til at takle situationen som pårørende.
Aktivitetstype: Rådgivning og støtte
Handicap   |   Landsdækkende

Hold kontakten – på Facebook

Isolationen på grund af corona-epidemien kan være svær for os alle, men for mennesker med udviklingshandicap kan det være ekstra udfordrende, da det kan være svært at forstå, hvorfor mor og far pludselig ikke kommer på besøg. Derfor må vi mødes på andre måder - uden at være sammen.
Aktivitetstype: Digitale og telefoniske indsatser
Handicap   |   Landsdækkende

Corona og Parasport Danmark

Parasport Danmark har gennemført telefoninterviews med sine medlemsforeninger med henblik på at undersøge, hvordan de er påvirket af nedlukningen som følge af coronavirus.
Aktivitetstype: Motion og natur
Handicap   |   Landsdækkende

Synliggørelse af covid-sikrede arrangementer

Hverdagen er ved at vende tilbage for de fleste. Men for nogle borgere er der behov for noget særligt, for at de har tillid til, at retningslinjerne overholdes, og at man trygt kan bevæge sig ud i det offentlige rum og fx gå i teateret og til foredrag.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer
Handicap   |   Hovedstaden

Vi lader som om, vi er på lejrskole

På Jonstrupvang har beboerne under coronanedlukningen oplevet en lejrskoleagtig fællesskabsfølelse. I en tid uden besøg udefra har aktiviteter som drageflyvning, virtuel bingo, et drivhus forvandlet til et fællesrum og masser af naturoplevelser løftet hverdagen for de 46 beboere.
Aktivitetstype: Kulturelle og sociale arrangementer, Indsatser på sociale tilbud og plejecentre
Viser 1-30 af 61. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3