Gå til indhold

Handicap

Find inspiration i idebanken til konkrete indsatser på handicapområdet i relation til situationen med covid-19. Bidragene kommer fra en række forskellige aktører.

På de følgende sider præsenteres ideer og eksempler på indsatser, der kan fremme tryghed og trivsel for borgere med funktionsnedsættelser i forbindelse med corona-situationen.

Eksemplerne kommer fra en række forskellige aktører på handicapområdet. Det er de enkelte bidragydere, der hver især er ansvarlige for deres eget eksempel. Socialstyrelsen og partnerskaberne bag idebanken foretager således ikke en kvalitetssikring af bidragene.

Bidragene er indsendt løbende og afspejler derfor forskellige faser af coronaepidemien.

Der modtages fortsat nye bidrag.

God læselyst!

Partnerskaberne

Der er etableret fire partnerskaber på social- og ældreområdet, bl.a. ét om handicapområdet:

Læs mere om partnerskaberne og idebanken

Sidst opdateret 14/12 2020