Gå til indhold

Brug af værnemidler

Læs, hvordan du som fagperson på socialområdet skal forholde dig til værnemidler.

Der er ikke længere krav om brug af mundbind på socialområdet. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler at bruge værnemidler i følgende situationer: 

  • Hvis du er smittet med ny coronavirus, har symptomer eller er nær kontakt og undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge dig ud, fx i forbindelse med test eller lægebehandling.
  • Når du skal testes for ny coronavirus, både ved PCR-test og antigentest og uanset om du testes grundet mistanke om smitte eller screening, fx med henblik på at få et Coronapas.
  • I venteværelset ved almen praksis, akutmodtagelser, akutklinikker, vagtlægen og øre/næse/hals speciallægepraksis, da der her kan være personer med luftvejssymptomer.
  • Hvis du deltager i store og ukontrollerbar forsamlinger, fx en demonstration eller ved større forsamlinger i indelukkede rum med dårlig ventilation.
  • Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, ikke er færdigvaccineret, og befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde 2 meters afstand, kan du som ekstra beskyttelse overveje at anvende mundbind.
  • Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som du ikke deler husstand med og som ikke er færdigvaccineret, fx en person, der bor i en plejebolig. Her kan overvejes brug af mundbind, hvis det ikke er muligt at holde minimum 2 meters afstand
  • Hvis du har svært nedsat immunforsvar, fx grundet transplantation, hæmatologiske sygdomme (fx CLL, nogle typer lymfom m.fl.) og visse primære immundefekter, kan man have nedsat effekt af vaccinen, og mundbind kan fungere som en ekstra beskyttelse, når du befinder dig i en situation, hvor det kan være svært at holde 2 meters afstand.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Sidst opdateret 30/06 2021