Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Corona > Generelle retningslinjer > Brug af værnemidler og coronapas

Brug af værnemidler og coronapas

Læs, hvordan du som fagperson på socialområdet skal forholde dig til værnemidler og coronapas.

Fra 1. februar 2022 er reglerne på social- og ældreområdet om krav om anvendelse af mundbind eller visir på sociale tilbud og plejehjem ophævet. Der er derfor som udgangspunkt ikke længere krav om mundbind eller visir disse steder.

Ligeledes er kravet om coronapas på sociale tilbud og plejehjem ophævet pr. 1. februar 2022. 

Social- og Ældreministeriet opfordrer dog til, at ordninger om anvendelse af mundbind/visir på sociale tilbud og plejehjem samt brug af coronapas så vidt muligt opretholdes både i forhold til besøgende og ansatte.

Læs mere på Social- og Ældreministeriets hjemmeside

Sidst opdateret 01/02 2022