Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Corona > Generelle retningslinjer > Minimering af smitterisiko

Minimering af smitterisiko

Læs, hvordan du som fagperson på socialområdet kan minimere smitterisiko.

Socialområdet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af smittespredning.

Hovedprioriteter i forebyggelse af smittespredning

Hovedprioriteterne er:

1) Isolation af smittede personer, med fokus på selvisolation og test ved symptomer, samt på opsporing af nære kontakter til smittede.

2) Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne samt reduktion og rengøring af kontaktpunkter.

3) Reduktion af tæt kontakt mellem mennesker, særligt ansigt-til-ansigt kontakt, med fokus på afstand, antal, hyppighed, varighed, luftskifte og brug af barrierer.

Det er afgørende for at minimere smitten, at både ansatte, borgere og besøgende ikke møder op på sociale tilbud, hvis de har symptomer, og at de forlader stedet umiddelbart ved tegn på smitte. Hvis der er tale om et bosted, skal borgeren isoleres. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på borgerens rettigheder, der betyder, at isolation kun kan foretages, hvis borgeren selv indvilger og samarbejder. Personalet på et botilbud kan ikke gennemføre isolation, idet botilbuddet er borgers eget hjem. Indgreb i borgers eget hjem kræver klar lovhjemmel medmindre borgeren selv indvilger i en form for selvisolation. 

Sundhedsstyrelsens seks generelle råd

Rådene er: 

  • Bliv hjemme hvis du er syg.
  • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
  • Host eller nys i dit ærme.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Korrekt håndhygiejne, rengøring, holde afstand samt isolation ved tegn på sygdom er de grundlæggende og vigtigste midler til at forebygge smitte i mødet med alle borgere.

Ansigtsværnemidler, fx masker, mundbind og visir, kan ved korrekt brug være en ekstra beskyttelse til at forebygge smittespredning i nogle situationer, men er ikke i sig selv nok til at forebygge smitte. Ansigtsværnemidler er således et supplement til øvrige tiltag til forebyggelse af smittespredning.

Det anbefales at etablere individuelle tiltag afhængig af borgerens helbredssituation og funktionsnedsættelse for at beskytte mod coronasmitte.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af smittespredning

Læs Sundhedsstyrelsens gode råd til personer i øget risiko

Sidst opdateret 30/06 2021