Gå til indhold

Ældre

Find inspiration i idebanken til konkrete indsatser for ældre i relation til situationen med covid-19. Bidragene kommer fra en række forskellige aktører.

På de følgende sider præsenteres ideer og eksempler på indsatser, der kan fremme tryghed og trivsel for ældre i forbindelse med coronasituationen.

Eksemplerne kommer fra forskellige aktører på ældreområdet. Det er de enkelte bidragydere, der hver især vil være ansvarlige for deres eget eksempel. Socialstyrelsen og partnerskaberne bag idebanken foretager således ikke en kvalitetssikring af bidragene.

Bidragene er indsendt løbende og afspejler derfor forskellige faser af coronaepidemien.

Der modtages fortsat nye bidrag.

Bidragene på ældreområdet er opdelt i tre underkategorier:


God læselyst!


Partnerskaberne

Der er etableret fire partnerskaber på social- og ældreområdet.

Læs mere om idebanken og partnerskaberme

Sidst opdateret 15/12 2020