Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Corona > Idebank > Udsatte børn og unge > Trygge fællesskaber for ensomme unge

Trygge fællesskaber for ensomme unge

Tilbud om en indledende samtale med en koordinator om ensomhed, mulighed for at deltage i online fællesskabsaktiviteter, ugentlige gåture, tilbud om at få en frivillig samtaleven eller blive matchet i en venskabsordning.

Målgruppe: Unge i alderen 16-30 år, som oplever ensomhed og/eller psykisk sårbarhed.

Leverandør: HUSRUM Danmark, en del af foreningen Jysk Børneforsorg.


Beskrivelse af indsatsen.

HUSRUM Danmark er et frivilligdrevet fællesskab for unge som oplever ensomhed, eller som ønsker at øve sig i at være mere sociale i et trygt fællesskab med andre unge. HUSRUM rækker hvert år ud til ca. 250 unge i Aarhus og Horsens med tilbud om samtalegrupper, sociale aktiviteter og en venskabsordning.

Indledende samtale

Unge i Aarhus og Horsens, som ønsker at blive en del af vores fællesskaber, tilbydes en indledende samtale med en koordinator, hvor den unges ønsker og udfordringer afdækkes. Samtaler kan foregå ved fysisk fremmøde, via telefon eller videoopkald.

SamtaleVenner

De unge bliver matchet med en frivillig samtaleven eller en anden ung. De kan tale sammen på telefon, sms eller video en gang om ugen i en time. SamtaleVennerne får løbende sparring på relationen og har en skabelon, der hjælper dem med den gode samtale.

Brevkasse

Særligt målrettet de unge, som vi ikke når ud til med SamtaleVenner grundet angst for at tale i telefon eller andre sociale udfordringer. Brevkassen giver adgang på skrift at spørge om det, der er svært, når man er ung og oplever ensomhed. Både frivillige og unge, kan være med til at besvare spørgsmål.

Online arrangementer

De unge mødes flere gange om unge til socialt samvær online, hvor fællesspisning, forskellige spil og DIY udgør et fælles tredje og understøtter oplevelsen af nærvær og fællesskab på afstand.

Walk´n´Talk

Hver uge arrangeres en coronasikret gåtur, hvor unge deles op i mindre grupper og spiller et spil, har en quiz med eller taler ud fra nogle spørgsmål, som er udarbejdet på forhånd.

Kontakt

Leder af HUSRUM Danmark, Marie Nyegaard, kontakt@husrum.dk eller 40 54 22 78

Hvis du vil vide mere

Få mere information på husrum.dk

Sidst opdateret 14/02 2021