Gå til indhold
Forside > Handicap > Udviklingshæmning > Temaer > Medborgerskab

Medborgerskab

Medborgerskab udspiller sig i en lang række af de fællesskaber, man indgår i som individ – fra det globale til det lokale fællesskab. Og også i de helt nære fællesskaber, som fx på skolen og arbejdet.

Ikon medborgerskab/kursusmaterialeMedborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud.

Det handler også om, at den enkelte borger har kompetencer til at gøre brug af disse rettigheder, og i praksis har mulighed for at deltage og være medbestemmende i fællesskaber, fx ved at tage ansvar og bidrage til samfundet ud fra egne forudsætninger. Med andre ord handler medborgerskab om inklusion.

Personer med udviklingshæmning har ofte utilstrækkelige muligheder for at udnytte medborgerskabet. Kendskabet til egne rettigheder er ofte mangelfuldt, og kompetencerne til at handle er begrænsede. Det skyldes ikke blot funktionsnedsættelsen. Det er også en konsekvens af socialiseringen, både i de nære fællesskaber, i uddannelses- og sociale tilbud og i samfundet generelt. Endelig er der ofte tale om, at der ikke findes meget informationsmateriale om borgerens rettigheder og muligheder til personer med udviklingshæmning.

Sidst opdateret 03/05 2022