Gå til indhold
Forside > Handicap > Synshandicap > Hjælpemidler

Hjælpemidler

Mennesker med synsnedsættelse kan ved hjælp af hjælpemidler kompensere for den nedsatte synsfunktion og få bedre mulighed for at klare sig selvstændigt i hverdagen, hjemmet, under uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

Synshjælpemidler dækker over mange forskellige typer af hjælpemidler fra simple genstande til avanceret specialoptik, forstørrelsesapparater, elektroniske apparater, computere, særlig software, talesynteser m.v. En førerhund og den hvide stok er 2 særlige hjælpemidler til selvstændig færdsel og orientering.

Søg hjælpemidler hos din kommune

Som borger søger du bevilling af hjælpemidler i kommunen efter gældende lovgivning inden for det sociale område, uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet.

Det kræver specialiseret viden at udrede og rådgive om relevante synshjælpemidler. Langt de fleste hjælpemiddelbevillinger kræver ledsagende undervisning, instruktion og træning af brugeren for at opnå optimal udbytte af hjælpemidlet. 

Kommuner, som ikke selv råder over ekspertise om synshjælpemidler, vil typisk samarbejde med synsrådgivningen i et kommunikationscenter i anden kommune eller i regionen.

Teknologiske hjælpemidler og IKT kan hjælpe 

Smartphones, tablets og mobiltelefoner er produkter, der har mange gode egenskaber som hjælpemidler. Enten fordi udstyret fra producentens side allerede indeholder kompenserende funktioner, eller fordi udstyret med supplerende software eller kan gøres tilgængelige for mennesker med synsnedsættelse.

Synshjælpemidler rehabiliterer

Hvis synet er så nedsat, at ingen medicinsk eller optisk behandling har effekt, er der fortsat muligheder for en rehabilitering og generhvervelse af de færdigheder, som var til stede, før synsvanskelighederne opstod. Dette sker ved brug af understøttende hjælpemidler. 

Læsning er et godt eksempel på en færdighed, som kan komme tilbage. Læsning er som regel en meget vital færdighed, som alle mennesker med synsnedsættelse ønsker at bevare. For svagsynede er det primært forstørrelseshjælpemidler og lyd, som gør, at de bevarer læsefærdigheden. For blinde er lydmedier, syntetisk tale og punktskrift alternative hjælpemidler til at bevare læsefærdigheden. 

Bred vifte af hjælpemidler

Der findes mange synshjælpemidler, der er udviklet eller tilpasset direkte til blinde og svagsynede, fx i form af syntetisk tale, punktdisplays eller software-programmer.

Andre hjælpemidler er simple hverdagsgenstande, som – for mennesker med synsnedsættelse – kan have en afgørende betydning. Det kan fx være en farvescanner med tale, der fortæller tøjets farve eller en køkkenvægt med tale. 

Disse hjælpemidler er en del af den ADL-træning (træning af almindelig daglig levevis), som en borger med synsnedsættelse har behov for for at være så selvhjulpen som muligt i hverdagen.

I Hjælpemiddelbasen kan du finde eksempler på hjælpemidler til personer med synshandicap.

Eksemplerne i oversigten er bl.a. lysfiltre, billedforstørrende videosystemer (CCTV), mobilitystokke og markeringsstokke, elektroniske orienteringshjælpemidler, oplæsningsprogrammer, skrive- og tegnehjælpemidler, materialer til afmærkning m.m.

Gå til oversigten over hjælpemidlerne

Skriv til , hvis du har ændringsforslag til oversigten.

Hjælpemiddelbasens guides

I Hjælpemiddelbasen finder du også en række guides, der handler om forskellige produkttyper som fx elektroniske orienteringshjælpemidler.

Guide om elektroniske orienteringshjælpemidler på Hjælpemiddelbasen

Guide om lupper på Hjælpemiddelbasen

Guide om afmærkning på Hjælpemiddelbasen

Guide om oplæsningsprogrammer og skærmlæsere på Hjælpemiddelbasen

Guide om særlig belysning

Samlet liste over guides på Hjælpemiddelbasen


Sidst opdateret 01/12 2020