Gå til indhold
Forside > Handicap > Autisme > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Unge med autisme - overgang til selvstændigt liv

Autisme | 17/02 2019

Gennem en kortlægning og modning af sociale og mestringsrettede bostøttemetoder skal projektet bidrage til, at flere unge med autisme får kompetencer til at mestre et selvstændigt og meningsgivende voksenliv.

Styrket overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelse for unge med handicap

ADHD, Autisme, Bevægelseshandicap, Døvblindhed, Epilepsi, Hjerneskade, Hørehandicap, Multiple funktionsnedsættelser, Ordblindhed, Psykisk sårbarhed, Psykiske vanskeligheder, Sjældne handicap, Stammen og løbsk tale, Synshandicap, Dokumenterede metoder børn og unge | 04/01 2021

Projektet skal udvikle en model for en indsats, der kan støtte unge med handicap i at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Modellen vil have fokus på både strukturelle, sociale og personlige forhold.

Mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser

ADHD, Autisme, Dokumenterede metoder børn og unge | 08/01 2021

Udvikling og modning af et dansk mestringsprogram til 8-14 årige børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser med tilhørende vidensforløb for de voksne omkring barnet.

Generel model for beskrivelse af specialiseringsniveauer

Alle projekter og initiativer, National koordination, Om socialstyrelsens viden, Autisme, Socialtilsyn, Synshandicap, Hjerneskade | 22/01 2021

Socialstyrelsen skal udarbejde, afprøve og evaluere en generel model for, hvordan man kan beskrive specialiseringsniveauer på socialområdet. Det sker som led i spor 2 i social- og ældreministerens (tidligere social- og indenrigsministeren) evaluering af det specialiserede socialområde (ESS).

Udbredelse af koordinerede indsatser til børn og unge med handicap

ADHD, Autisme, Bevægelseshandicap, Dokumenterede metoder børn og unge, Børn med funktionsnedsættelser | 21/06 2022

Kommuner, der ønsker at implementere en koordineret indsats til børn og unge med handicap og deres familier, tilbydes kompetenceudvikling og implementeringsstøtte fra efteråret 2022.

Sidst opdateret 19/05 2015