Forside > Handicap > Udviklingshæmning > Temaer > Medborgerskab > Medborgerskab til voksne med udviklingshæmning

Kursus i medborgerskab til voksne med udviklingshæmning

Kurset er udviklet til voksne med udviklinghæmning, som har betydelige funktionsnedsættelser, og som er tilknyttet aktivitets- eller beskæftigelsestilbud efter servicelovens §§ 103 og 104.

Formålet med kurset er, at voksne med udviklingshæmning i højere grad kender deres rettigheder og udøver dem, kan tage beslutninger om eget liv og være medbestemmende i de nære fællesskaber og i samfundet generelt. Kurset varer 4 uger og er bygget op omkring 4 centrale temaer. Et tema svarer til en kursusuge:

Tema 1: Jeg bestemmer
Tema 2: Vi bestemmer
Tema 3: Med i samfundet
Tema 4: Demokrati og indflydelse.

Socialstyrelsen har, i samarbejdet med 10 kommunale beskæftigelses- og aktivitetstilbud, udviklet og afprøvet kursusmaterialet. Materialet er udarbejdet, så medarbejdere på aktivitets- og beskæftigelsestilbud kan afholde et kursus i medborgerskab for kommunens borgere med udviklingshæmning.

Materialet er overskueligt opbygget og guider underviserne igennem hver enkelt undervisningsdag og hver enkelt øvelse.

Baggrund

Kursus i medborgerskab til voksne med udviklingshæmning er resultatet af et SATS-puljeprojekt under SATS-puljeaftalen 2014.

Kurset er en videreudvikling af det tidligere materiale: Undervisningspakke i medborgerskab (Socialstyrelsen i 2013), som primært er målrettet unge med kognitive funktionsnedsættelser på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Kursus i medborgerskab – til voksne med udviklingshæmning er tilpasset en bredere målgruppe af voksne med udviklingshæmning, der er tilknyttet tilbud efter servicelovens §§ 103 og 104.

Kursusmaterialet består af en kursusvejledning og en materialesamling

Sidst opdateret 16/05 2018