Forside > Handicap > ADHD > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

ADHD | 16/04 2015

Projektet Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD har til formål at styrke mestring hos unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder, og forebygge svære sociale problemer for at sikre en højere livskvalitet for den enkelte.

Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

ADHD | 12/09 2016

Projektet skal bidrage med viden om, hvordan man gennem en målrettet og koordineret indsats kan styrke kompetencen til at mestre livet i frihed uden kriminalitet hos personer, der afsoner en dom i fængsel eller er under tilsyn af Kriminalforsorgen i Frihed, og som har udfordringer med opmærksomhed, koncentration og socialt samspil.

Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap: Bedre koordination i indsatserne

ADHD, Autisme, Hjerneskade | 25/01 2018

Gennem en afdækning og afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler skal projektet bidrage til at sikre bedre sammenhæng, koordination og fleksibilitet i de kommunale indsatser til børn med handicap og deres familier.

Effektive metoder til misbrugsbehandling af borgere med ADHD

ADHD, Alkohol- og stofmisbrug | 14/12 2018

Som en del af Udviklings- og Investeringsprogrammet (UIP) foretager Socialstyrelsen en videnskortlægning af effektive metoder til misbrugsbehandling af borgere med ADHD.

Sidst opdateret 24/04 2015