Forside > Handicap > Udviklingshæmning > Temaer > Sigtede og domfældte > Kriminalpræventive sociale indsatser

Kriminalpræventive sociale indsatser

Her finder du materialer om lovbestemmelserne ”Kriminalpræventive sociale indsatser målrettet sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende”.

Med virkning fra 1. juli 2013 er der indført et kapitel 24 a i serviceloven om fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger med videre.

I den forbindelse har Socialstyrelsen udarbejdet:

Håndbogen Indgreb som en del af den kriminalpræventive sociale indsats 

Og de to informationsfoldere:

Når du er sigtet eller har en dom (skrevet til anbragte borgere) 

Domfældte og sigtede med udviklingshæmning i boformer" (skrevet til pårørende og bistandsværger)

Under særlige betingelser giver lovændringen mulighed for at iværksætte indgreb, der sigter mod at styrke fuldbyrdelsen af de strafferetlige foranstaltninger, som kommunerne udmønter over for personer, der i henhold til en strafferetlig afgørelse er anbragt på anbringelsessteder for børn og unge, jf. servicelovens § 66, nr. 5 og 6, eller i en boform for voksne, jf. servicelovens § 108.

Lov nr. 495 af 21. maj 2013 kan findes på www.retsinformation.dk 

 

Sidst opdateret 08/05 2015