Gå til indhold
Forside > Handicap > ADHD > Viden om metoder

Viden om metoder - ADHD

I den nationale ADHD-handleplan beskriver socialstyrelsen en række eksempler på sociale indsatser til børn, unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder. Læs også Vidensportalstemaet om opmærksomhedsforstyrrelse, der går i dybden med viden om programmer, målrettet forældre til børn med opmærksomhedsforstyrrelse og/eller ADHD.

ADHD-handleplan

I den nationale ADHD-handleplan fra 2017 finder du overordnede pejlemærker og anbefalinger for indsatsen og en række eksempler på konkrete socialfaglige indsatser, målrettet børn, unge og voksne.

De sociale indsatser til børn og unge retter sig både mod barnets og familiens mestring af hverdagslivet med ADHD og mod dagtilbud, skole og fritidsliv. Derudover er der indsatser målrettet unge og risikoadfærd.

De sociale indsatser til voksne er målrettet mestring af hverdagen, uddannelse og beskæftigelse og forskellige sociale problemstillinger.

Listen over relevante indsatser er ikke udtømmende, men er et udvalg af de indsatser, der p.t. er bedst dokumenteret. Indsatserne for børn og unge retter sig både mod familieliv. 

Tema på vidensportalen om opmærksomhedsforstyrrelse

I temaet på Vidensportalen kan du bl.a. læse om forskellige programmer, nemlig de evidensbaserede amerikanske programmer NFPP (New Forrest Parenting Program) og CPS (Collaborative and Proactive Solutions), det danske program Kærlighed i Kaos og programmet De Utrolige År, målrettet børn og unge med ADHD.

Sidst opdateret 25/01 2022