Børnekataloget

Børnekatalogets kurser har fokus på aktuel bedste viden om bl.a. praksis, udviklingsinitiativer og anvendelsen af konkrete metoder på børne- og ungeområdet.

Billede af pige med farvekridt

Socialstyrelsen tilbyder 29 nye målrettede kurser for ledere og medarbejdere på børne- og ungeområdet. Ni af dem er praksiskurser indenfor indsatser, sagsbehandling og særlige målgrupper.

Kurserne har fokus på træning i konkrete metoder og redskaber og på implementering og forankring. Kurserne tager afsæt i kommunens egen praksis og organisering.

Se interview med to deltagere på praksiskursus

De øvrige 21 kurser er videnskurser indenfor indsatser, sagsbehandling og særlige målgrupper. Kurserne skal give kursisterne viden om lovgivning, forskning, centrale udviklingsinitiativer og eksempler fra andre kommuners praksis

Læs om baggrunden for Børnekataloget her

Målgruppe

Børnekataloget henvender sig til kommunale ledere og sagsbehandlere, medarbejdere i de sociale tilbud samt frontpersonale i de almene tilbud, som arbejder med opsporing af udsatte børn og unge. 

Pris

Det er gratis at rekvirere praksiskurser. Den rekvirerende kommune afholder udgifter til forplejning og lokaler.

På videnskurser opkræves et deltagergebyr på 400 kr. inkl. moms til forplejning og lokaleleje.

Fold alle teksterne ud eller ind

Praksiskurser (5 dage)

Praksiskurser afholdes i egen kommune. Praksiskurserne er gratis og kan rekvireres gennem Børnekataloget. Læs mere om de enkelte kurser og rekvirer praksiskurser her: Socialstyrelsens Børnekatalog

Kurserne har fokus på netop praksis og skal opkvalificere kommunerne i arbejdet med en konkret metode eller praksis og samtidig understøtte kommunernes implementering og omsætning af det tillærte. For at målrette kurset til arbejdspladsens konkrete behov og udgangspunkt udbydes praksiskurserne alene som rekvirerede kurser til den enkelte kommune. Det er således muligt at tilrettelægge og strukturere hvert enkelt praksiskursus i tråd med den enkelte kommunes udfordringer, organisering og medarbejdersammensætning på området. Alle praksiskurser forløber over fem kursusdage og tilrettelægges, så der er vekselvirkning mellem undervisning og træning på arbejdspladsen.

  Videnskurser (1 dag)

  På videnskurserne opnås konkret og aktuel viden om forskellige relevante temaer.

  Formålet er at udbygge deltagernes vidensgrundlag indenfor et bestemt område og dermed bidrage til en mere vidensbaseret praksis. Kurserne er bygget op omkring de lovgivningsmæssige rammer, forskning og viden, eksempler fra den kommunale praksis og udviklingsinitiativer på området.

  Alle videnskurser udbydes minimum fire gange om året - mindst to kurser om foråret og mindst to om efteråret. Kurserne udbydes alene som åbne regionale kurser, og kan ikke rekvireres til den enkelte kommune. På videnskurser opkræves et deltagergebyr på 400 kr. inkl. moms til forplejning og lokaleleje.

  Læs mere om de enkelte kurser og tilmeld dig videnskurser her: Socialstyrelsens Børnekatalog

  Tilmelding

  Tilmelding og rekvirering af kurser sker gennem kursusadministrator på Børnekatalogets hjemmeside her: 
  Socialstyrelsens Børnekatalog.

  Der skal minimum være 20 tilmeldte før et kursus kan gennemføres. Praksiskurser kan i den forbindelse rekvireres af en sammenslutning af kommuner.

  Tilmeld dig Børnekatalogets nyhedsmail og hold dig opdateret om aktuelle kurser, tilmeldingsfrister osv. her: Tilmeld dig Børnekatalogets nyhedsmail

  Sidst opdateret 03/10 2017