Forskning og udvikling

Forsknings- og udviklingsprojekter på børne og ungeområdet skal sikre diplom- og masteruddannelsernes forsknings- og praksistilknytning.

Børne- og socialministeriet har udmeldt puljen for 2017 til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge - § 15.16.01.20.

Formålet med puljen er dels at sikre, at undervisningen på diplomuddannelsen og masteruddannelsen er baseret på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet. Det vil sige at sikre uddannelsens forsknings- og praksistilknytning. Herudover skal puljen sikre, at der etableres ny viden om både målgrupper og indsatser.

Ansøgerkredsen er uddannelsesinstitutioner (undervisere), der udbyder diplomuddannelse eller masteruddannelse på børne- og ungeområdet. Der kan søges om tilskud til bl.a. gennemførelse af undersøgelser, evalueringer og konkrete udviklingsprojekter i kommuner og på institutioner.

Der er frist for ansøgning til puljen hvert år medio oktober. Se vejledningen og ansøgningsskemaet til puljen på:

Tilskudsportalen - Puljen til forskning og udvikling  

Resultater 

Deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal bidrage til generelt at opkvalificere underviserne i forhold til børne- og ungeområdet og derved kvalificere undervisningen. Herudover skal de konkrete forsknings- og udviklingsaktiviteter danne udgangspunkt for valg af cases og eksempler på uddannelsen. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne skal desuden give de studerende konkret viden om området for udsatte børn og unge og understøtte dem i henholdsvis diplomuddannelsens og masteruddannelsens ønskede kompetencer.

De forsknings- og udviklingsprojekter, som har modtaget tilskud fra puljen, spænder emnemæssigt bredt, og kan derfor indgå i undervisningen på de to uddannelser på forskellig vis. Nogle er udviklingsprojekter, nogle er forskningsprojekter og andre er kombinerede forsknings- og udviklingsprojekter.

Læs mere om projekterne og deres resultater her 

Statusrapporter

Der skal ved modtagelse af tilskud fra puljen indsendes en statusrapport til Socialstyrelsen hvert halve år.

Skabelonen for afrapportering kan hentes på Socialstyrelsens tilskudsportal under Min tilskudssag. Rapporten skal udfyldes elektronisk og indsendes via Socialstyrelsens tilskudsportal.

Fristerne for indsendelse af rapporter fremgår af det tilskudsbrev, som tilskudsmodtagere modtager fra Socialstyrelsen.

Afrapportering

Der er udarbejdet en række retningslinjer til brug ved afrapportering af forsknings- og udviklingsaktiviteterne samt ved offentliggørelse heraf:

Retningslinjer ved afrapportering af forsknings- og udviklingsaktiviteter (pdf) Sidst opdateret 20/09 2017