Gå til indhold

Resultater fra projekter afsluttet i 2020

Denne side indeholder resultater fra projekter der har fået tilskud af forsknings- og udviklingspuljen.

Fold alle teksterne ud eller ind

Børn, unge og forældre i udsatte positioner og deres positioneringsmuligheder i det tværfaglige samarbejde

Formålet med projektet er at styrke det tværfaglige og professionelle samarbejde med børn, unge og deres forældre gennem udviklingen af undervisningen på både Masteruddannelsen for Udsatte Børn og Unge samt Den Sociale Diplomuddannelse.

Det afledte formål er at styrke børnenes, de unges og familiernes positioneringsmuligheder i det tværfaglige samarbejde. Projektet har således fokus på fremmende og hæmmende faktorer med væsentlig betydning for børn, unge og forældres positioneringsmuligheder i det tværfaglige samarbejde. I den sammenhæng peges der i artiklen på følgende centrale faktorer i forhold til forældres positioneringsmuligheder: Ros/anerkendelse, definitionsmagt og kontinuitet. Og i forhold til børn og unge peges på de voksnes definitionsmagt samt børnesamtalen som centrale faktorer.

Projektet blev udført af University College Syd i perioden 1. april 2016 til 31. maj 2020.

Du kan læse mere om projektet på UCvidens hjemmeside.

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Anette Nielsen: 

Sidst opdateret 21/01 2021