Forside > Handicap > Multiple funktionsnedsættelser > Metoder > Kommunikationsudredning

Kommunikationsudredning

Det findes flere systematiske metoder til at lave kommunikationsudredninger for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

En god kommunikativ udredning kan være en forudsætning for en målrettet indsats med alternativ og supplerende kommunikation, ASK. Med udredningen har man et grundlag for at planlægge, hvordan samspilspartnere kan tilrettelægge omgivelserne og agere så personen med multiple funktionsnedsættelser kan udtrykke sig, blive forstået og få indflydelse på sit eget liv.

Det kan være relevant at lave en kommunikationsudredning med jævne mellemrum. Når personen med multiple funktionsnedsættelser og hans/hendes omgivelser er kommet i gang med at bruge deres kommunikationsløsninger, vil der typisk ske en udvikling. Der kan så opstå et behov for at justere kommunikationsløsningerne med baggrund i en ny udredning.

En kommunikativ udredning kan forholde sig til:

  • Samspillet mellem person og samspilspartner(e)
  • Personens og samspilspartneres verbale og nonverbale udtryksmåder
  • Relevante alternative støttende kommunikationsformer.

Hvem kan hjælpe med udredning?

Ifølge lov om social service, lov om folkeskolen samt bekendtgørelse om specialundervisning for voksne er det kommunens opgave at yde specialrådgivning og specialundervisning til børn og voksne. Opgaven løses ofte af en konsulent på det tilbud, som kommunen har aftale med.

Det kan enten være et kommunalt forankret tilbud eller et regionalt forankret tilbud, som kommunen via de kommunale rammeaftaler bruger. Konsulenten vil også kunne yde vejledning ift. eventuelle hjælpemidler.

Pårørende, personale eller sagsbehandler kan frit henvende sig til kommunikationskonsulenten og bede om en udredning og hjælp til planlægning af indsatsen for borgeren.

Socialstyrelsens faglige netværk om multiple funktionsnedsættelser uden talesprog har særlig viden på området. Du er velkommen til at kontakte en af deltagerne med spørgsmål til en kommunikationsudredning.

Fagligt netværk om multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

VISO – den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation

Når der er behov for at supplere den ekspertise, viden og erfaring, som kommunerne har, kan borgere, kommuner, institutioner og tilbud bruge VISO.

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. VISOs rådgivning er gratis og landsdækkende.

Information og kontaktoplysninger til VISO

Sidst opdateret 11/01 2019