Gå til indhold

KommunikationsPas

KommunikationsPas er et lille hæfte med oplysninger om personens måde at kommunikere.

Hæftet kan sikre, at vigtige informationer bevares og videregives, hvis personen skal gennemgå miljøskift og andre overgange i dagligdagen.

Der tales om miljøskift, når børn og unge med multiple funktionsnedsættelser skifter mellem hjem, skole, fritidstilbud og aflastning. Og om overgange i livet, når børnene går fra børnehave til skole, skole til ungdomstilbud samt fra hjemmet til botilbud - og ved overgangen til voksen-botilbud og aktivitetstilbud. Miljøskift og overgange er et livsvilkår for børnene eller de unge/voksne og deres nærmeste.

Hvad er et KommunikationsPas?

 • Et lille hæfte eller side med vigtige oplysninger om barnets, den unge eller voksnes kommunikation.
 • Skrevet i 1. person, fx: "Jeg kan ikke tale, men forstår næsten alt, hvad du siger".
 • Skrevet i et lettilgængeligt og uformelt sprog, som alle kan forstå.
 • Følger personen rundt i hverdagen, så det altid er tilgængeligt og synligt, fx placeret på kørestolen.
 • Laves i samarbejde mellem dem, der kender personen bedst, fx i forbindelse med Social Networks interview og sammen med personen selv, når det er muligt.

Hvad er ideen med et KommunikationsPas?

 • Hurtigt at kunne præsentere sig selv for nye mennesker.
 • En hjælp til kommunikationspartneren, som kan være usikker på, hvordan man kan snakke sammen.
 • At kunne præsentere sig selv på en personlig måde.
 • At give information om sine kommunikationsmåder (et KommunikationsPas er ikke en kommunikationsbog).
 • Især vigtigt i forbindelse med en hverdag med mange miljøskift (fx hjemmet, skole, fritidstilbud, aflastning, botilbud, dagtilbud, fysiologisk behandling) eller ved overgange, fx fra børnehave til skole eller skole til dagtilbud/botilbud - eller hvis man er i en sammenhæng med stor personaleudskiftning.

Hvad kan et KommunikationsPas indeholde?

 • Om mig…
 • Sådan kommunikerer jeg… / Sådan fortæller jeg dig noget…
 • Vigtigt at vide om mig, når vi skal tale sammen…
 • Du kan hjælpe mig ved at…
 • Vigtige personer i mit liv…
 • Jeg kan godt lide…
 • Jeg kan ikke lide…
 • Sådan fungerer min udpegningstavle/talemaskine…
 • Vigtig at vide (fx om medicinering, spisning eller andet).

Gode råd

 • Udform KommunikationsPasset, så det er tydeligt, hvad det er, og så folk får lyst til at kigge i det.
 • Sørg for, at en person er udpeget til at være ansvarlig for at opdatere oplysningerne med et fast interval.
 • Lav evt. en lille indholdsfortegnelse eller faner, hvis passet indeholder mange oplysninger.
 • Lav gerne KommunikationsPasset sammen med barnet eller den unge/voksne.
Sidst opdateret 25/11 2021