Videoanalyse i team

Formålet med at analysere videoklip er, at få en udvidet forståelse af personen med multiple funktionsnedsættelser i samspil med hans eller hendes omgivelser

Videoanalyse i team (tidligere kendt som videoanalyse efter VIKOM-principper) er en pædagogisk arbejdsmåde, der har til formål at kvalificere forståelsen af mennesket med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog og udvikle samspillet.

Det kan fx handle om:

 • At få en forståelse af, hvad personen med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog føler, gør, tænker, sanser, og hvordan personen udtrykker sig kropsligt, lydligt og mimisk.
 • At få en forståelse af samspilspartnerens betydning for og indflydelse på personens mulighed for at kommunikere.
 • At få en forståelse af, hvad der sker i det gode samspil, og hvordan den fysiske tilrettelæggelse kan understøtte kommunikationen.
 • At få ideer til og viden om, hvordan samvær, omsorg, pædagogiske aktiviteter og undervisning kan tilrettelægges så vi støtter op om personens mulighed for at indgå i positivt og udviklende samspil med omgivelserne.

Videoanalysen tager altid udgangspunkt i en positiv situation, hvor der er fokus på den anerkendende og åbne tilgang til videoklippet. Efterfølgende analyseres videoklippet i et team sammensat af personer fra det personlige netværk fx forældre, personale fra botilbud, lærere, talepædagoger, fysio- og ergoterapeut, synskonsulent og kommunens tovholder. Teamet analyserer klippet på en anerkendende, åben og reflekterende måde, hvor ingen ejer sandheden.

Analysen i teamet tager altså udgangspunkt i et klip udvalgt af den voksne, som er på klippet sammen med personen med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. Der tages altid udgangspunkt i ”gode” klip.

Formålet med videoanalysen er ikke at opnå en fælles forståelse af det, som sker på klippet, men i stedet at teamet får udvidet sine perspektiver og forståelser. Videoanalyse kan således give en udvidet forståelse af personen med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog i samspil med hans eller hendes omgivelser. På baggrund af refleksioner i teamet, implementeres og afprøves nye tiltag i hverdagen.

Videoanalyse kan fx bruges til:

 • At iagttage handlinger og udtryk hos personen med multiple funktionsnedsættelser, som samspilspartnere kan handle og reagere på.
 • At opdage (nye) kompetencer hos personen og/eller samspilspartneren
 • At indkredse personens særlige behov i relationen 
 • At fokusere på samspilspartnerens rolle i samspillet.
 • At identificere personens dominerende motiv for samspil og kommunikation i forskellige situationer med forskellige samspilspartnere
 • At indkredse personens måder at bruge sine sanser på
 • At udvikle et fælles sprog til beskrivelse af personens kommunikationsmåder 
 • At identificere behov for mulige alternative og støttende kommunikationsformer

Arbejdsmåden er beskrevet i udgivelsen "Videoanalyse i team – at skabe og dele viden i udviklingsstøttende netværk", som er udarbejdet af Sissel Sollied, Birgit Kirkebæk og Mette Christensen under medvirken af Tina Harmon. Bogen er udgivet i 2016 af Dansk Psykologisk Forlag

Sidst opdateret 15/05 2017