Videoanalyse

Formålet med at analysere videoklip er, at få en udvidet forståelse af personen med multiple funktionsnedsættelser i samspil med hans eller hendes omgivelser

Formålet er også at finde gode måde at være sammen på, herunder:

 • At få en forståelse af, hvad personen med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog føler, gør, tænker, handler og hvordan personen udtrykker sig kropsligt, lydligt og mimisk.
 • At få en forståelse af samspilspartnerens betydning for og indflydelse på personens mulighed for at kommunikere.
 • At få en forståelse af hvad der sker i det gode samspil, og hvordan den fysiske tilrettelæggelse kan understøtte kommunikationen.
 • At få ideer til og viden om, hvordan samvær, omsorg, pædagogiske aktiviteter og undervisning kan tilrettelægges i fremtiden, så livet opleves meningsfuldt for alle parter.


Udgangspunktet er positivt, anerkendende og åbent

Videoanalysen tager altid udgangspunkt i en positiv situation, hvor der er fokus på den anerkendende og åbne tilgang til videoklippet. Efterfølgende analyseres videoklippet i et team sammensat af personer fra det personlige netværk fx forældre, personale fra botilbud, lærere, talepædagoger, fysio- og ergoterapeut, synskonsulent og kommunens tovholder.

Formålet med videoanalysen er således ikke at opnå en fælles forståelse af det, som sker i klippet, men i stedet at udvide perspektiver og forståelse af personens evne, mulighed og behov for at kommunikere med sine omgivelser. På baggrund af refleksioner i teamet, implementeres og afprøves nye tiltag i hverdagen.

Videoanalyse kan bruges til

 • At iagttage handlinger og udtryk hos personen med multiple funktionsnedsættelser, som samspilspartnere kan handle og reagere på
 • At opdage nye kompetencer hos personen
 • At indkredse personens særlige behov i relationen - hvordan opstår samspillet
 • At identificere alternative og støttende kommunikationsformer
 • At identificere personens dominerende motiv for samspil og kommunikation i forskellige situationer med forskellige samspilspartnere
 • At indkredse personens måder at bruge sine sanser på
 • At udvikle et fælles sprog til beskrivelse af personens kommunikationsmåder.
Sidst opdateret 25/02 2016