Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen

Den Permanente Task Force rådgiver kommunerne på området udsatte børn og unge

Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Task Forcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge blev etableret af satspuljepartierne i 2012 og efterfølgende styrket med Overgrebspakken.

Ansøgningsrunde for Task Force forløb

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen ansøgningspulje. Der udmeldes løbende ansøgningspuljer. Når ansøgningsfristen ligger fast, vil det fremgå her på siden. 

Sidst opdateret 19/09 2018