Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen

Den Permanente Task Force rådgiver kommunerne på området udsatte børn og unge

Den Permanente Task Force på området for udsatte børn og unge tilbyder hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Task Forcen er et samarbejde mellem Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge blev etableret af satspuljepartierne i 2012 og efterfølgende styrket med Overgrebspakken.

Ansøgningsrunde for Task Force forløb

Vi har nu åbnet for en ny ansøgningsrunde for kommuner, der ønsker et Task Force forløb. Ansøgningsfristen er den 8. februar 2019 kl. 12.00.

Nedenfor findes en vejledning til ansøgning om et Task Force forløb samt selve ansøgningsskemaet, som bedes udfyldt og returneret til taskforce@socialstyrelsen.dk.

Hent ansøgningsskema her

Se vejledning til ansøgningen her

Sidst opdateret 13/12 2018